Zamówienia w fabrykach spadły o 2,4 proc. w ciągu miesiąca, podał w czwartek niemiecki urząd statystyczny Destatis. Spadek jest znacznie większy niż prognozowali ekonomiści ankietowani przez The Wall Street Journal, którzy spodziewali się spadku zamówień o 0,5 proc..

Niemiecki urząd statystyczny zrewidował dane o nowych zamówieniach za lipiec. Jak informuje, po korekcie wstępnych wyników nowe zamówienia wzrosły o 1,9 proc. w lipcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. (wstępne dane: -1,1 proc.) i pozostały niezmienione, gdy pominięto zamówienia na dużą skalę (wstępne: -0,8 proc.). Duża rewizja wyniku za lipiec i spadek nowych zamówień w sierpniu wiąże się z dużymi zamówieniami w sektorze lotniczym, które zostały zgłoszone późno dla miesiąca odniesienia lipiec 2022. Porównanie okresów dwumiesięcznych (sierpień i lipiec 2022 za czerwiec i maj 2022 r.) pokazują, że nowe zamówienia nieznacznie wzrosły o 0,5 proc. (z wyłączeniem zamówień na dużą skalę w tych okresach: +0,7 proc.).

Zamówienia krajowe spadły o 3,4 proc.. Zamówienia zagraniczne spadły o 1,7 proc. w sierpniu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Nowe zamówienia ze strefy euro spadły o 3,8 proc., a nowe zamówienia z innych krajów spadły nieznacznie o 0,4 proc. w porównaniu z lipcem 2021 r.

Producenci dóbr kapitałowych odnotowali w sierpniu 2022 r. spadek o 2,4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Producenci dóbr pośrednich odnotowali spadek nowych zamówień o 4,2 proc.. W przypadku towarów konsumpcyjnych zamówienia wzrosły o 5,2 proc.

Według wstępnych danych, realne obroty w przemyśle (wyrównane sezonowo i kalendarzowo) wzrosły o 1,0 proc. w sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. W porównaniu z sierpniem 2021 r. obroty były wyrównane kalendarzowo o 6,9 proc. wyższe.

W odniesieniu do lipca 2022 r. korekta wstępnych danych spowodowała spadek o 2,0 proc. w porównaniu z czerwcem 2022 r. (dane wstępne: -1,8 proc.).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach wolumen nowych zamówień był wyższy niż wolumen obrotów w sierpniu 2022 r. Nadwyżka popytu prawdopodobnie wynika z utrzymującego się dotkliwego niedoboru półproduktów. Przedsiębiorstwa nadal mają trudności z realizacją swoich zamówień, ponieważ łańcuchy dostaw są przerwane z powodu wojny na Ukrainie i utrzymują się zakłócenia spowodowane kryzysem Covid-19. 62,0 proc. ankietowanych przedsiębiorstw przemysłowych skarżyło się na „wąskie gardła” i problemy z zakupami półproduktów i surowców w sierpniu 2022 r., według Instytutu Badań Ekonomicznych ifo. Federalny Urząd Statystyczny pokazuje związek między niedoborami materiałów a działalnością przemysłową w analizie z ciągle aktualizowanymi danymi.