Amerykański regulator rynku kapitałowego najprawdopodobniej w środę przedstawi wytyczne dla funduszy, dotyczące informowania przez nich o kwestiach ESG (podejścia do ochrony środowiska naturalnego, spraw społecznych i standardów zarządzania). Jeśli fundusze będą reklamowały się jako „zgodne z ESG" lub na przykład „ekologiczne", będą musiały szczegółowo wyjaśniać m.in., jak kwestie ESG są włączane do ich strategii rynkowej i za jakimi decyzjami dotyczącymi ESG głosują podczas walnych zgromadzeń spółek, w których mają udziały. Ma to pozwolić ograniczyć wprowadzanie w błąd inwestorów przez fundusze, które nadużywają pojęć takich jak ESG do celów reklamowych.

SEC jest też gotowy karać firmy finansowe za wprowadzanie w błąd w sprawie ESG. W poniedziałek wieczorem ogłosił zawarcie ugody z bankiem BNY Mellon w sprawie dotyczącej pomijania informacji w raportach dotyczących funduszy kierujących się polityką ESG. BNY Mellon zapłaci, w ramach ugody z regulatorem, 1,5 mln USD kary.

Globalne fundusze ESG były warte na koniec marca 2,77 bln USD.