– Wobec stale rozwijanej oferty funduszy i portfeli inwestycyjnych opartych na różnych klasach aktywów z całego świata postanowiliśmy wzmocnić nasze kompetencje w zakresie globalnych strategii rynkowych oraz zarządzania aktywami przez pryzmat kryteriów zrównoważonego rozwoju – mówi Robert Zima, prezes TFI PZU.

Nowa jednostka ma m.in. poszerzyć kompetencje analityczne w obszarze zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to rozbudowę metodologii i narzędzi umożliwiających analizę spółek giełdowych oraz emitentów obligacji (przedsiębiorstw, krajów, samorządów) przez pryzmat kryteriów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego, czyli ESG. – Zrównoważone inwestowanie jest silnym, globalnym trendem, który w kolejnych latach będzie zyskiwał większe znaczenie. W TFI PZU konsekwentnie dostosowujemy nasz proces inwestycyjny do lokowania aktywów w oparciu o kryteria ESG. Rozwijamy też naszą paletę „zielonych” produktów – komentuje Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji.