W konsekwencji przedłużających się rozmów, zakończenie transakcji inwestorskiej w późniejszym terminie wymaga uzyskania przez spółkę dodatkowego finansowania pomostowego, mającego na celu zapewnienie bieżącej płynności spółki, pozwalającego na terminową spłatę wymagalnych zobowiązań. W szczególności chodzi o zobowiązania wynikające z układu realizowanego przez spółkę w okresie wymaganym dla spełnienia warunków zawieszających wskazanych w ofercie oraz zakończenia transakcji.

Czytaj więcej

Rafako kończy projekt dla JSW

W związku z tym, spółka zwróciła się o udzielenie takiego finansowania pomostowego przez inwestora oraz przez PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Pożyczka w kwocie 15 mln zł zostałaby udzielona spółce z terminem spłaty przypadającym w dacie skutecznego zakończenia transakcji inwestorskiej, gdzie źródłem spłaty takiej pożyczki byłyby środki pozyskane przez spółkę od inwestora w ramach tej transakcji.

W sierpniu spółka PG Energy Capital Management, jako inwestor, oraz PBG zawarli wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji Rafako.