Nowa spółka na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zaktualizowała listę. Wśród nowych podmiotów znalazła się spółka z grupy Aforti Holding. Jej zarząd ocenia, że decyzja jest bezpodstawna.

Publikacja: 31.07.2023 10:45

Nowa spółka na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Foto: Adobe Stock

KNF wpisał na listę firmę Aforti Finance i skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o prowadzeniu działalności parabankowej (z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe).

Zarząd Aforti w opublikowanym raporcie bieżącym podkreśla, że Aforti Finance nie wystawia weksli inwestycyjnych, ani nie zaciąga pożyczek od inwestorów indywidualnych, nie posiada także żadnych zobowiązań wobec takich inwestorów.

„Ponadto, AF nie przyjmowała wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, a od roku 2020 nie prowadzi żadnej nowej działalności operacyjnej” -czytamy w raporcie. Zarząd informuje, że aktualnie Aforti Holding koncentruje się na windykacji posiadanego już portfela pożyczkowego wobec przedsiębiorców. „Dlatego decyzja KNF o włączeniu AF na listę ostrzeżeń jest w ocenie zarządu bezzasadna i pozbawiona podstaw prawnych, a także nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistej działalności obecnej jak i przeszłej AF” - podsumowują władze Aforti. Podkreślają też, że KNF nie informowała spółki o prowadzeniu w tej kwestii postępowania wyjaśniającego, ani o swojej decyzji i skierowaniu zawiadomienia do prokuratury.

Czytaj więcej

Aforti: nie jesteśmy piramidą finansową

O Aforti zrobiło się głośno kilka tygodni temu. Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na łamach „Parkietu” poinformował, że w sprawie Aforti już na początku 2022 roku, po zakończeniu kontroli, w której dostrzeżono możliwe znamiona zjawiska tzw. piramidy finansowej, Agencja skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która nadzoruje toczące się w sprawie śledztwo. O sprawie poinformowano także KNF, UOKiK oraz GPW.

Notowania Aforti Holding na NewConnect od 1 czerwca 2023 r. są zawieszone w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego. Audytor (UHY ECA) pod koniec czerwca wypowiedział spółce umowę na badanie sprawozdań za 2022 r. Uzasadnił to m.in. niedotrzymaniem warunków umowy i brakiem możliwości zakończenia badania w terminie wskazanym przez spółkę. Teraz zarząd szuka nowego audytora, a jako nowy termin publikacji raportu rocznego wskazuje 31 sierpnia.

Firmy
Amica nie zyskała w hossie. Analityk: „To trzeba przeczekać”, ale zarząd zwątpił
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Firmy
Orlen chce sprzedać Polska Press. Ireneusz Fąfara: ta spółka jest nam niepotrzebna
Firmy
Orlen bez Polska Press? Nowy prezes koncernu zapowiada gruntowne porządki
Firmy
Nasze firmy rozwijają się w Niemczech mimo problemów gospodarki
Firmy
Nowelizacja systemu kaucji zmierza do Sejmu
Firmy
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka