Celem Grupy Apator jest odbudowa marż po rozczarowującym poprzednim roku. Pod tym względem wyniki I kwartału mogą napawać optymizmem. Zarząd Apatora widzi bardzo dobre perspektywy segmentu energii elektrycznej, gdzie spółka stawia na inteligentne rozwiązania. Grupa może się pochwalić dwucyfrową dynamiką przychodów we wszystkich liniach biznesowych, w tym w dwóch największych, tj. licznikach energii oraz w aparaturze łączeniowej. Równolegle rozwija także urządzenia do obsługi i nadzoru sieci, automatyki zabezpieczeniowej oraz rozwiązań software’owych zarówno dla energetyki, jak i nowych odbiorców na rynku OZE. – Rosnące ceny energii powodują, że odbiorcy szukają optymalizacji w tym zakresie – podkreśla Tomasz Łątka, członek zarządu Apatora.

Dobrą passę z 2022 r. kontynuuje segment liczników wody i ciepła. Spółka planuje zwiększyć skalę i penetrację rynku z nowymi produktami. – W tym segmencie notujemy trend rosnący, jeśli chodzi o rentowność naszego biznesu, tym samym pozytywnie postrzegamy jego perspektywy – podkreśla Łątka.

Mniej korzystnie wyglądają perspektywy segmentu gazu, gdzie wyzwaniem jest trudne otoczenie geopolityczne i makroekonomiczne. – Nie spodziewam się utrzymania tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o wolumeny i marże. W krótkim okresie przewidujemy spadek sprzedaży. Musimy popracować nad zwiększeniem obrotów. Przede wszystkim będziemy szukać możliwości zwiększenia sprzedaży na rynkach, na których byliśmy obecni w niewielkim stopniu – wskazuje Maciej Wyczesany, prezes Apatora.

Zarząd wskazuje na poprawę sytuacji na rynku komponentów niezbędnych do produkcji, jeśli chodzi o ich dostępność i ceny. – Sytuacja na rynku na tyle się ustabilizowała, że pod względem kosztów jesteśmy w stanie wygenerować pewne oszczędności wynikające z zakupu niektórych materiałów po korzystniejszych cenach. Obecne warunki rynkowe dają większe możliwości negocjacji – wskazuje szef Apatora. Równocześnie wyjaśnia, że grupa szuka możliwości dywersyfikacji dostaw komponentów, by zmniejszyć zależność od chińskich dostawców.

W I kwartale 2023 r. grupa Apatora miała 8,8 mln zł zysku netto wobec prawie 4 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się o 93 proc., do 31,6 mln zł, przychody ze sprzedaży zaś wyniosły 288,5 mln zł i były o 22 proc. wyższe niż rok wcześniej.