Rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 28 lutego 2023 roku. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Macieja Wyczesany.

- Jako swoje główne zadania widzę kontynuację działań nacelowanych na wzrost rentowności Grupy oraz dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych w oparciu o rozwiązania smart meteringowe - podkreśla Maciej Wyczesany cytowany komunikacie prasowym Apatora.

Według Janusz Niedźwieckiego, przewodniczącego rady nadzorczej oraz akcjonariusza Apatora, kluczowym zadaniem stojącym przed zarządem spółki jest kontynuacja rozwoju biznesu w odpowiedzi na wyzwania transformacyjne sektora mediów energetycznych. - Kilka lat temu podjęliśmy działania zmierzające do zmiany naszej oferty w kierunku kompleksowego zarządzania mediami, wzmocnienia roli rozwiązań systemowych w naszym portfolio oraz wykorzystania szans związanych z rozwojem OZE o zauważa. - W ostatnich latach biznes mierzył się z ogromnymi wyzwaniami, które odcisnęły piętno na naszej działalności, w tym na rentowności Grupy Apator – dodaje.

Maciej Wyczesany latach 2009-2022 pełnił funkcje dyrektora finansowego i członka zarządu w DOVISTA Polska Sp. z o.o., należącej do duńskiej grupy VKR produkującej stolarkę okienną i drzwiową, w skład której wchodzi m.in. Velux.

Zmiana we władzach Apatora została spokojnie przyjęta przez inwestorów. W trakcie środowej sesji akcje spółki lekko drożały, ale zwyżce towarzyszyły niskie obroty.