Przychody ze sprzedaży w Polsce wypracowane przez grupę w I kwartale br. wyniosły 9,3 mln zł. To wynik o 35,3 proc. wyższy niż w I kwartale 2018 r. Wzrost ten to głównie efekt przejęcia i przyłączenia do grupy Aplisens nowej firmy Czah-Pomiar. Akwizycji dokonano w drugiej połowie ub.r. Przejęta spółka miała przychody w wysokości 2,4 mln zł, z czego 1,6 mln zł pochodziło z rynku krajowego, a 0,8 mln zł z rynków UE.

Przychody grupy na rynkach WNP spadły o 6,4 proc., do 8,2 mln zł. W UE wzrosły o 23,2 proc., do prawie 7,2 mln zł, a na pozostałych rynkach, m.in. azjatyckich, grupa Aplisens odnotowała 12-proc. wzrost, do 1,7 mln zł.

Największymi rynkami dla Aplisensu są Polska, Rosja oraz Niemcy. Ostatni rynek jest dla spółki szczególnie opłacalny, ponieważ firma zanotowała na nim 40-proc. wzrost sprzedaży ze względu na wykorzystanie produktów firmy w technologiach stosowanych przez niemieckich klientów. W grupie krajów WNP najbardziej perspektywiczny wydaje się rynek kazachski. Potencjał do wzrostu Aplisens widzi też w rynkach skandynawskich. Do końca roku na inwestycje przeznaczy od 8 do 10 mln zł. BER