Ważne zmiany regulacyjne dla instytucji finansowych i tych działających na rynku kapitałowym. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Przede wszystkim pakiet zmian zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasad emisji obligacji kapitałowych, po które będą mogły sięgnąć banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji (mają być one kierowane wyłącznie do inwestorów profesjonalnych, a ich wartość nominalna ma wynosić co najmniej 100 tys. euro). Temat ten był poruszany już kilka lat temu, ale prace nad nim skutecznie storpedowała też pandemia. Teraz jednak wraca on na tapetę.