Na początku lipca spółka informowała, że w wakacje chce złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, a wprowadzenie notowań do obrotu na GPW odbędzie się bez publicznej oferty akcji. Zwyczajne walne zgromadzenie Columbus Energy zatwierdziło uchwałę dotyczącą ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych wszystkich akcji.

Jeszcze w ubiegłym roku Columbus Energy zamierzał przenieś się na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych do końca 2021 r. Tak się jednak nie stało. Columbus Energy jest jedną z największych firm rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest obecnie notowana na rynku New Connect.