"Jako dzień dywidendy ustala się dzień 27 kwietnia 2022 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 5 maja 2022 r. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 853 300" - czytamy w komunikacie.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,2 mld zł w 2021 r.