Członkowie zarządu Domu Development Mikołaj Konopka i Leszek Stankiewicz zgłosili zamiar objęcia akcji przysługujących im w ramach programu opcji menedżerskich. W obu przypadkach chodzi o zakup 50 tys. papierów po kursie 50 zł. Co prawda wymaga to wyłożenia po 2,5 mln zł, ale na GPW walory są wyceniane na 105 zł.

Mikołaj Konopka, szef trójmiejskiego Eurostylu, został objęty programem w 2019 r., a Leszek Stankiewicz, odpowiedzialny za finanse grupy, w zeszłym roku. W obu przypadkach pula to 250 tys. akcji po 50 tys. rocznie po kursie 50 zł. Programem przyjętym w 2017 r. objęta jest wiceprezeska i dyrektorka generalna Małgorzata Kolarska. Jej pula to 500 tys. akcji (po 100 tys. rocznie) po kursie 35 zł.