Technologie

ZUS frontem do klienta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomi portal internetowy za pośrednictwem którego petenci będą mogli kontaktować się z instytucją

Budowa Nowego Portalu Informacyjnego jest jednym z głównych zadań wchodzących w skład projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier dm Dariusz Majgier

ZUS ogłosił przetarg na budowę Nowego Portalu Informacyjnego. W serwisie użytkownicy będą mogli korzystać z prostych funkcji, np. znajdować wzory dokumentów dedykowanych do korespondencji z Zakładem ale też z bardziej zaawansowanych. Poprzez stronę internetową (po uwierzytelnieniu) będą mieli dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza czy komornika.

Portal będzie też wypełniał usługi o charakterze transakcyjnym. Użytkownicy, których tożsamość będzie wcześniej weryfikowana, będą mogli tą drogą przesyłać dokumentu do ZUS, rezerwować wizyty w wybranym oddziale czy realizować płatności elektronicznej tzw. "e-przelewy".

Budowa Nowego Portalu Informacyjnego jest jednym z głównych zadań wchodzących w skład projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE). Projekt PUE realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 7 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 19 lutego. Przetarg odbywa się w procedurze przyspieszonej z uwagi na „konieczność pilnego zakończenia postępowania, w terminie umożliwiającym wdrożenie projektu zgodnie z umową, zawartą pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Zamawiającym i uzyskanie dofinansowania ze środków UE”. Portal musi zacząć funkcjonować do 30 września 2011 roku.

Wartość inwestycji przekroczy 20 mln zł (wadium wynosi 0,69 mln zł).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.