Technologie

Wasko wykona projekt dla Gaz-Systemu

Gliwicka spółka zbuduje, dostarczy i wdroży System Wymiany Informacji (SWI) dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Zlecenie obejmuje także dostawę i wdrożenie niezbędnej infrastruktury technicznej i teletechnicznej (sprzęt komputerowy, serwery)

SWI będzie systemem przeznaczonym do publikacji oraz wymiany informacji technicznych i handlowych pomiędzy Gaz-Systemem i jego klientami. Aplikacja będzie zajmowała się m.in.: importem i eksportem danych. Będzie umożliwiała wymianę danych pomiędzy użytkownikami systemu oraz systemami współpracującymi. Zostanie zintegrowana z firmową stroną www oraz z innymi systemami IT eksploatowanymi przez klienta. Wasko zajmie się także przeszkoleniem administratorów SWI i przez trzy lata będzie zajmowało się asystą techniczną rozwiązania.

Wybór wykonawcy odbywał się w procedurze negocjacji z ogłoszeniem. O umowę starało się pięć firm. Wasko, za wykonane prace, otrzyma 6,7 mln zł (brutto). Budżet przygotowany przez Gaz-System na ten projekt miał wartość 7,38 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.