Gospodarka

Zmiana parytetu w transakcji Aliora i BPH

Zarząd Aliora pozytywnie ocenił plan podziału Banku BPH i przejęcia jego podstawowej działalności. Zmianie uległ parytet wymiany akcji w tej transakcji.
Foto: Fotorzepa, Michał Walczak mw Michał Walczak

Alior poinformował, że nastąpiła aktualizacja parytetu wymiany akcji Banku BPH na akcje Alior Banku w ramach transakcji przejęcia przez Aliora podstawowej działalności tego banku (czyli bez kredytów hipotecznych i BPH TFI). Wstępnie zakładano, że za jedną akcję Banku BPH przyznanych będzie 0,44 akcji Aliora (dotyczyło to wszystkich akcjonariuszy BPH poza podmiotami powiązanymi z General Electric), ale zastrzeżeniem była korekta związana z rozwodnieniem kapitału zakładowego Aliora, wynikającym z emisji akcji (w czerwcu bank wyemitował 55,6 mln akcji, z których pozyskał brutto 2,2 mld zł).

Zatem parytet wymiany akcji po uwzględnieniu korekty związanej z rozwodnieniem kapitału Aliora został ustalony w zaokrągleniu na 0,51 akcji Alior Banku za jedną akcję BPH.

Cała transakcja przejęcia BPH przez Aliora jest dość skomplikowana. Obecnie General Electric ma 87,23 proc. udziału w BPH i zobowiązał się sprzedać w wezwaniu (zostało ogłoszone przez Aliora kilka dni temu) określoną liczbę akcji za łączną cenę 1,225 mld zł, przy czym łączna cena może jeszcze podlegać korektom. Ostateczna liczba akcji nabywanych przez Alior od Grupy GE zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej ceny (po ewentualnych korektach) przez cenę za jedną akcję, tj. 31,18 zł. Przykładowo, gdyby ostateczna łączna cena wynosiła właśnie 1,225 mld zł, Alior Bank nabyłby od Grupy GE 39,3 mln akcji Banku BPH, stanowiących 51,24 proc. ogólnej liczby akcji. Ale cena za jedną akcję w wezwaniu dla Grupy GE nie będzie wyższa niż cena za jedną akcję dla pozostałych akcjonariuszy Banku BPH.

Alior na początku lipca ogłosił wezwanie do zapisywania się na 50,6 mln akcji, czyli 66 proc. kapitału Banku BPH po 31,18 zł za akcję. Premii wobec obecnej ceny z GPW (31 zł) i średniej na rynku nie ma – oferowana kwota odpowiadaj minimalnej w przypadku takiego wezwania, czyli sześciomiesięcznej cenie poprzedzającej jego ogłoszenie. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia. Jeśli Alior uzyska co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów, przeprowadzi wykup przymusowy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.