Firmy

Stabilizacja wyników w JR Invest

Spółka zwiększa swoje zaangażowanie w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Twierdzi, że powinno jej to przynieść istotny wzrost zysków w nadchodzących latach.

Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży nieruchomości komercyjnych, wypracowała w 2014 r. zysk netto w kwocie 2,59 mln zł na poziomie skonsolidowanym przy przychodach sięgających 4,22 mln zł. W 2013 r. skonsolidowany zysk netto JR Invest wyniósł 2,28 mln zł, a przychody były równe 4,48 mln zł. - Zarząd spółki bardzo pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki finansowe, które są konsekwencją właściwych decyzji inwestycyjnych oraz skutecznych działań operacyjnych, podejmowanych w ostatnim roku oraz we wcześniejszych okresach. Są one także efektem zdobytego na przestrzeni wielu lat doświadczenia w dziedzinie zarządzania w tym segmencie gospodarki oraz znakomitej znajomości sposobu funkcjonowania rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce – mówi January Ciszewski, prezes zarządu JR Invest. - Mając ten dorobek potrafimy wydobyć z posiadanych nieruchomości to, co w nich najlepsze i efektywnie wyeksponować ich zalety, co właśnie znajduje odzwierciedlenie w przedstawionych wynikach - dodaje Ciszewski.

JR Invest zwiększa obecnie swoje zaangażowanie kapitałowe oraz inwestycyjne w branżę OZE, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Emitent jest akcjonariuszem spółki Columbus Energy, która zajmuje się instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. - Branża OZE znajduje się w początkowej fazie swojego rozwoju w Polsce i jej dalsza ekspansja na kolejne obszary jest w zasadzie przesądzona. Pozostaje jedynie kwestia, jak szybko będzie to postępować. Niewątpliwie będzie to miało duży i dobry wpływ na Columbus Energy – twierdzi Ciszewski.

Powiązane artykuły