Gospodarka

Alior Bank: emisja 6,36 mln akcji

Dzisiejsze walne zgromadzenie Alior Banku zdecydowało o dodruku 6,36 mln akcji serii G bez prawa poboru.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Zawisza GZ Grzegorz Zawisza

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku podjęło dziś uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego banku. Ma to się odbyć w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela. Wartość nominalna papierów wynosi 10 zł, a emisja będzie prowadzona jako subskrypcja prywatna.

Przypomnijmy, że dokapitalizowanie banku to efekt rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kwestii księgowych. Zdaniem zarządu, emisja prywatna jest o tyle uzasadniona, że dzięki temu bank pozyska kapitał w możliwie jak najszybszy sposób. Z kolei emisja z prawem poboru wiązałaby się z poniesieniem dodatkowych kosztów i niepotrzebnym wydłużeniem całego procesu.

Zdaje się, że poprzednie tąpnięcie kursu Alior Banku (po zmianach księgowania bancassurance) zdyskontowało już możliwość emisji akcji. Akcje Alior Banku wyceniane są obecnie na 74,18 zł, co oznacza 0,1 proc. stratę w stosunku do końcowej ceny z dnia poprzedniego.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.