Wierzytelności

Kruk odkrył karty w sprawie skupu akcji

Firma windykacyjna Kruk przedstawiła szczegóły oferty skupu akcji. Zapisy na sprzedaż walorów będą przyjmowane od 19 października do 13 listopada.
Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Skup w imieniu spółki ma przeprowadzić Santander BM. Akcjonariusze będą mogli również składać zapisy w domach maklerskich, w których są prowadzone ich rachunki papierów wartościowych i do których przypisane są akcje Kruka. Zgodnie z harmonogramem skupu, planowana data przyjęcia ofert sprzedaży przez spółkę i określenia m.in. stopnia redukcji zapisów to 16 listopada 2020. Przewidywany termin zawarcia transakcji i odkupienia akcji wynikających z przydziału nastąpi w dniu 18 listopada 2020 roku. Cena akcji w skupie została ustalona na 350 zł.

- W tym roku zarząd zaproponował akcjonariuszom skup akcji własnych jako alternatywę dla standardowej dywidendy, a akcjonariusze na WZ zdecydowali o jej wyborze. Pomimo trudnego otoczenia nasza sytuacja płynnościowa dała nam możliwość podzielenia się częścią zysku za 2019. Już po raz szósty z rzędu będziemy wypłacać dochód dla naszych akcjonariuszy, a jednocześnie zachowujemy finansową i operacyjną gotowość do aktywnego uczestniczenia na rynku nabywania wierzytelności. - komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Prowadzącym cały proces jest BM Santander, a przy konstruowaniu zasad skupu zależało nam aby akcjonariusze, szczególnie inwestorzy indywidualni, mogli skorzystać z własnych domów maklerskich. Jeśli domy maklerskie oferują usługę zapisów na odległość to oczywiście będziemy je honorować i rekomendować. Dodatkowo dajemy akcjonariuszom cztery tygodnie czasu, aby w dogodnym dla siebie momencie mogli złożyć spółce ofertę sprzedaży swoich akcji. Chcielibyśmy aby każdy inwestor posiadający akcje Kruka miał możliwość wzięcia udziału w skupie. Liczymy, że frekwencja będzie bardzo wysoka i w związku z tym spodziewamy się dużej redukcji zapisów - dodaje Piotr Krupa.

Kruk na skup akcji chce przeznaczyć 95 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.