Wierzytelności

GetBack rozstał się z Deloitte Polska

Na to zanosiło się już od dłuższego czasu. Teraz jednak mamy oficjalnego potwierdzenie. GetBack rozwiązał umowę z Deloitte Polska.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Firma ta była odpowiedzialna za badania sprawozdań finansowych windykatora. Co ciekawe jednak do wyników spółki za 2017 r. audytor się nie ustosunkował. Ostatecznie GetBack zakończył współpracę z Deloitte, która miał obowiązywać do marca 2019 r. (Deloitte miał też odpowiadać za badanie sprawozdań za 2018 r. ).

„W ramach realizacji postanowień umowy miał miejsce przypadek wyrażenia przez Deloitte odmowy wyrażenia opinii do sprawozdania finansowego emitenta za rok obrotowy 2017 r. i do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za rok 2017 r. Rozwiązanie wskazanej umowy ze skutkiem natychmiastowym zostało zarekomendowane przez Komitet Audytu oraz przez radę nadzorczą emitenta i zaakceptowane przez zarząd emitenta w dniu 11 września 2018 r. Spółce nie jest znana jakakolwiek sytuacja występowania rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy stanowiskiem organów spółki a Deloitte" – wskazał GetBack w uzasadnieniu.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.