Wierzytelności

Konrad Kąkolewski odniósł się do wyników GetBacku oraz rewelacji przekazanych przez KNF

Wstępne wyniki finansowe GetBacku za 2017 r., z których wynika, że strata spółki w ubiegłym roku wyniosła 1,3 mld zł oraz ostatni komunikat KNF w którym nadzorca wskazuje na transakcje, które w przeszłości miały na celu sztuczną poprawę wyników finansowych odbiły się szerokim echem na rynku. Odnieść się, po raz kolejny, do tych rewelacji postanowił Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku.

Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku.

Foto: materiały prasowe

Poniżej prezentujemy treść stanowiska Kąkolewskiego, które trafiło do naszej redakcji.

Szanowni Państwo,

W związku z szeregiem pojawiających się artykułów prasowych o sytuacji finansowej Getback S.A., w szczególności w zakresie braku możliwości realizacji zobowiązań spółki, chcę jeszcze raz stanowczo zaprzeczyć jakoby Getback nie dysponował aktywami umożliwiającymi ich spłatę. Przed wystąpieniem problemów płynnościowych spółki kwotę wszystkich spłat na poczet nabytych i obsługiwanych przez spółkę wierzytelności szacowano na 7,8 mld zł, z informacji przekazanych przez Getback we wniosku o otwarcie postępowania układowego w dniu 2 maja 2018 r., nawet po przeprowadzeniu wyceny wartości godziwej portfeli wierzytelności przy zastosowaniu metodologii "stress - test" wskazano oczekiwaną kwotę spłat na poziomie 4,1 mld zł. Niniejsze wartości w całości pokrywają zobowiązania spółki w kwocie 2,8 mld zł i umożliwiają spłatę wyemitowanych obligacji w kwocie 2,3 mld zł. W chwili obecnej najważniejszym priorytetem pozostaje dokapitalizowanie spółki i jej szybki powrót do pełnych zdolności operacyjnych, tak aby efektywnie realizować założone spłaty z portfeli wierzytelności. Wartość nominalna dochodzonych wierzytelności przez Getback S.A. od osób zadłużonych to 27,8 mld zł, im szybciej spółka powróci do normalnego funkcjonowania, tym większe szanse na odzyskanie wyższych kwot, bo bardzo duży potencjał w spółce pozostaje. W dniu dzisiejszym, zgodnie z zapowiedziami przekazałem do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego listę instytucji, które wyraziły zainteresowanie udziałem w akcjonariacie Getback S.A. Mam nadzieję, że okaże się pomocna w procesie jak najszybszego dokapitalizowania spółki.

Wszelkie transakcje obrotu wierzytelnościami były zgodne z modelem biznesowym spółki, dokonane transakcje były odpowiednio ujmowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych.

Podtrzymuję również swoje stanowisko, iż najważniejszą kwestią w chwili obecnej pozostaje odpowiedni zastrzyk kapitału do Getback i wspólne, zgodne działanie wszystkich zainteresowanych stron ustabilizowaniem sytuacji spółki.

Podkreślam również, iż ja i cały poprzedni zarząd spółki pozostajemy do pełnej dyspozycji KNF oraz prokuratury celem wyjaśnienia wszelkich informacji i badanych zagadnień.

Z poważaniem Konrad Kąkolewski

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.