Przemysł

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia czynności w tej sprawie, wynika z uchwał.
Foto: Bloomberg

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, tj. 38 260 605 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,03 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 147 818,15 zł" - czytamy w uchwale.

Jednocześnie spółka informuje, że do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy trzech akcjonariuszy dotyczące uchwały nr 4 w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.