Przemysł

Amica: Dywidenda i skup akcji własnych

Walne zgromadzenie w Amice odbędzie się 28 czerwca i poza punktami dotyczącymi absolutoriów za 2017 r. oraz zatwierdzeniem sprawozdania będą głosowane również uchwały dotyczące podziału zysku oraz skupu akcji własnych.
Foto: Fotorzepa, Bartosz Jankowski

Giełdowy producent AGD w ubiegłym roku wykazał 148,7 mln zł zysku netto. Projekt uchwały przygotowany przez firmę zakłada, że 23,3 mln zł zostanie wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy, co daje 3 zł na walor. Pozostałą kwotę w wysokości 125,4 mln zł spółka chce przeznaczyć na kapitał zapasowy. Propozycja dywidendy jest sporo skromniejsza niż przed rokiem, kiedy to na ten cel spółka przeznaczyła 42,8 mln zł, co dało rekordowe 5,5 zł na jedną akcję.

Sytuacja na rynkach – zarówno polskim, jak i zagranicznych, w szczególności brytyjskim – wymaga jednak ostrożności. Rezultaty za I kw. tego roku na poziomie zysku były gorsze od oczekiwań i choć zarząd uspokaja i zapowiada dużo lepsze za bieżący kwartał, to jednak ostrożnie podchodzi do pozbywania się przez spółkę gotówki. Amica może mieć też na oku znaczące przejęcie, z powodu którego woli zatrzymać zysk.

Akcjonariusze Amiki mają się także wypowiedzieć na temat skupu akcji własnych. Projekt zakłada utworzenie funduszu na ten cel w wysokości 30 mln zł. Spółka chciałaby skupić do 250 tys. akcji, co jest związane z prowadzonym programem motywacyjnym dla kadry menedżerskiej. W projekcie nie zostały określone widełki cenowe, w ramach których akcje mogą być nabywane. Obecnie kurs walorów na giełdzie oscyluje wokół 112 zł i ten poziom pozwoliłby na niemal zupełne wyczerpanie utworzonego funduszu przy zakupie 250 tys. walorów.

– Akcje własne nabyte przez spółkę będą przeznaczone do zaoferowania do nabycia wybranym kluczowym pracownikom i współpracownikom spółki w ramach programu motywacyjnego – podała Amica w projektach uchwał.

Notowania akcji na stronie:


Wideo komentarz

Powiązane artykuły