Notowania spółki

Amica (AMC)

PLAMICA00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 107,60 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 106,20 112,00 122,80 121,00 129,45 108,50
zmiana 1,32% -3,93% -12,38% -11,07% -16,88% -0,83%
WIG (zmiana) -1,78% -1,29% -3,82% -4,82% -11,32% 2,07%
Na tle WIG (pp) 3,10 -2,64 -8,56 -6,26 -5,56 -2,90
mWIG40TR (zmiana) -1,99% -3,68% -9,99% -14,08% -17,63% 26,60%
Na tle mWIG40TR (pp) 3,31 -0,24 -2,38 3,01 0,75 -27,43
WIGdiv (zmiana) -2,93% -4,62% -6,77% -8,22% -12,70% -16,62%
Na tle WIGdiv (pp) 4,24 0,69 -5,61 -2,85 -4,18 15,79
WIG-Poland (zmiana) -1,82% -1,35% -3,90% -4,79% -11,55% 1,78%
Na tle WIG-Poland (pp) 3,14 -2,58 -8,48 -6,28 -5,33 -2,61
InvestorMS (zmiana) -1,35% -4,38% -11,91% -16,63% -20,69% -4,25%
Na tle InvestorMS (pp) 2,67 0,45 -0,47 5,56 3,82 3,42
mWIG40 (zmiana) -1,99% -3,68% -9,99% -15,86% -20,20% 9,57%
Na tle mWIG40 (pp) 3,31 -0,24 -2,38 4,78 3,32 -10,40

Dane rynkowe

Kapitalizacja 836 619 374,80
Free float 45,23%
Liczba akcji 7 775 273
Dywidenda 3,00
Dywidenda (%) 0,0279
Cena / WK 1,04
C / Z 7,76

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 785 302 573,00
Liczba akcji: 7 775 273
Liczba głosów na WZA: 10 492 951
Kapitał akcyjny: 15 550 546,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 396 478
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,54%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 974 446
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,35%
Free float: 43,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 7 775 273 (100,00%) 10 492 951 (100,00%)
Holding Wronki SA, Wronki SA-QSr4 2017 2 715 771 (34,93%) 5 431 542 (52,45%) AMC
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 005 407 (12,93%) 1 005 407 (9,71%) SLV, KTY, LTS, NWG, LVC, ATG, STL, MPH, BKM, BTM, MSP, QRS, CAR, RFK, KGL, FMF, SWG, AGO, VST, PLY, LBT, AML, ATT, IND, EAT, FTE, LRQ, TEN, WWL, PGO, PKO, BAH, GPR, MNI, PND, MVP, SKH, UNI, ATR, RON, ATD, BFT, TPE, LCC, ERB, PRT, FRO, MNC, DCR, ENT, ZEP, MCR, QMK, ORB, CDR, TOR, APR, ACP, MGT, CMP, RDL, PZU, MON, KGH, PKN, ALR, BDX, CLE, MAB, IZB, ABE, KRU, INP, LTX, RBW, MDG, PFL, RWL, SGN, TIM, BBD, ZMT, TAR, SNK, MIL, CCC, ECH, NFT, AMC, PKP, PEO, PEP, CNG, PSW, 08N, GKI, CIE, HRS, ACG, ELB, BRS, CDC, LEN, PWX, TRN, EMT, MBK, ART, POZ
OFE Aviva BZ WBK 537 497 (6,91%) 537 497 (5,19%) KTY, HDR, NWG, LVC, BRA, MSW, PHN, GTN, CAR, FMF, SWG, AMB, MWT, ESS, ASE, ARH, AML, SKA, ING, FTE, KGN, STF, ABS, PGO, PKO, ELT, UNI, LCC, ERB, FRO, INL, DCR, ORB, TRK, ACP, KGH, PKN, GTC, ALR, BDX, RMK, ULM, ABE, KRU, ABG, SON, PFL, PCM, DOM, HRP, TAR, SNK, MIL, CCC, ECH, OVO, OPF, NFT, AMC, PKP, PEP, CNG, HRS, WPL, ELB, KST, PWX, NVA
Amica SA 137 803 (1,77%) 0 (0,00%) AMC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z Amica Wronki SA na Amica SA 2016-06-01 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-08-08
-
połączenie z Sidegrove Holdings Limited 2011-12-22 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
umorzenie akcji 2010-02-16 -962 227 2,00 - 7 775 273 15 550 546,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-08-19
-
seria B III - subskrypcja publiczna 1996-12-11 2 184 500 2,00 50,00 8 737 500 17 475 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1997-07-04
1997-09-08
seria B II - wybrani inwestorzy 1996-12-11 728 000 2,00 25,50 6 553 000 13 106 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1997-02-03
1997-09-08
seria A I - przekształcenie Fabryka Kuchni sp. o.o. w SA 1996-10-18 5 825 000 2,00 2,00 5 825 000 11 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1996-11-04
2004-07-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 3 759 0,05% 3 759 0,04% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 700 0,01% 700 0,01% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 597 0,01% 597 0,01% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 12 449 0,16% 12 449 0,12% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 175 0,03% 2 175 0,02% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 88 270 1,14% 88 270 0,84% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 66 866 0,86% 66 866 0,64% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 163 559 2,10% 163 559 1,56% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 61 744 0,79% 61 744 0,59% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 50 647 0,65% 50 647 0,48% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 30 032 0,39% 30 032 0,29% 2018-06-30
OFE Aviva BZ WBK 537 497 6,91% 537 497 5,19% 2018-04-16
Holding Wronki SA, Wronki SA-QSr4 2017 2 715 771 34,93% 5 431 542 52,45% 2018-03-01
Noble Funds TFI SA portfele 87 488 1,13% 87 488 0,85% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 86 267 1,11% 86 267 0,83% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 75 206 0,97% 75 206 0,73% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 005 407 12,93% 1 005 407 9,71% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 285 0,03% 2 285 0,02% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 2 561 0,03% 2 561 0,03% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 5 335 0,07% 5 335 0,05% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 5 000 0,06% 5 000 0,05% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 6 574 0,09% 6 574 0,06% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 19 406 0,25% 19 406 0,19% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 31 845 0,41% 31 845 0,31% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 37 700 0,49% 37 700 0,36% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 56 378 0,73% 56 378 0,54% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfele 244 000 1,40% 244 000 2,36% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 136 302 1,75% 136 302 1,32% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 64 032 0,82% 64 032 0,61% 2017-12-31
Generali OFE portfel 152 000 1,96% 152 000 1,47% 2017-12-29
Pekao OFE portfel 21 000 0,27% 21 000 0,20% 2017-12-29
Pocztylion OFE portfel 182 000 2,34% 182 000 1,76% 2017-12-29
OFE Aegon portfel 251 000 3,23% 251 000 2,42% 2017-12-29
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 005 000 12,93% 1 005 000 9,71% 2016-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 443 000 5,70% 443 000 4,28% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE WZA 555 952 7,15% 1 000 000 9,65% 2015-06-17
Holding Wronki SA, Wronki WZA 2 716 216 34,93% 5 429 744 52,43% 2015-06-17
Holding Wronki SA, Wronki 2 716 216 34,93% 5 432 432 52,46% 2014-11-17
Holding Wronki SA, Wronki 3 116 216 40,07% 6 007 161 58,01% 2014-11-12
Amica SA 137 803 1,77% 0 0,00% 2014-09-05
Ogółem 7 775 273 100,00% 10 492 951 100,00% 2014-09-05
Holding Wronki SA, Wronki 3 194 744 41,08% 6 085 689 58,76% 2014-09-05
Nationale-Nederlanden OFE 555 952 7,15% 555 952 5,36% 2014-09-05
Querrcus TFI SA 467 602 6,01% 467 602 4,44% 2013-02-15
Holding Wronki SA, Wronki 3 194 744 41,08% 6 085 689 57,78% 2012-09-30
Amica SA 137 803 1,77% 0 0,00% 2012-02-24
Amica SA 129 640 1,66% 0 0,00% 2012-02-17
Amica SA 114 118 1,46% 0 0,00% 2012-02-10
Amica SA 100 645 1,29% 0 0,00% 2012-02-03
Amica SA 89 518 1,15% 0 0,00% 2012-01-27
Amica SA 82 369 1,05% 0 0,00% 2012-01-20
Amica SA 73 958 0,95% 0 0,00% 2012-01-13
Amica SA 67 818 0,87% 0 0,00% 2012-01-05
Amica SA 60 360 0,77% 0 0,00% 2011-12-28
Amica SA 53 436 0,68% 0 0,00% 2011-12-16
Amica SA 47 203 0,60% 0 0,00% 2011-12-08
Amica SA 38 105 0,49% 0 0,00% 2011-11-30
Amica SA 28 391 0,36% 0 0,00% 2011-11-22
Amica SA 22 764 0,29% 0 0,00% 2011-11-15
Amica SA 17 655 0,22% 0 0,00% 2011-11-08
Amica SA 8 810 0,11% 0 0,00% 2011-10-31
Bilik Marcin 11 419 0,00% 11 419 0,00% 2011-03-31
Bilik Marcin 11 419 0,14% 11 419 0,10% 2011-03-31
Nationale-Nederlanden OFE 555 952 7,15% 555 952 5,21% 2010-12-30
Querrcus TFI SA 538 661 6,92% 538 661 5,04% 2010-09-29
Kadziński Andrzej 4 600 0,05% 4 600 0,04% 2010-08-19
Ogółem 7 775 273 100,00% 10 669 023 100,00% 2010-08-19
Ogółem 7 775 273 100,00% 10 669 024 100,00% 2010-08-19
Holding Wronki SA, Wronki 3 194 144 41,08% 6 084 489 57,02% 2010-08-19
Kadziński Andrzej 4 600 0,05% 4 600 0,04% 2010-08-19
Amica SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2010-08-19
Rynarzewski Tomasz 400 0,00% 400 0,00% 2010-08-19
Amica SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2010-05-26
Amica SA w celu umorzenia 725 441 8,30% 0 0,00% 2010-03-18
Sidegrove Holdings Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2010-03-18
Amica SA 236 786 2,70% 0 0,00% 2010-02-16
Amica SA 0 0,00% 0 0,00% 2010-02-16
Holding Wronki SA, Wronki 3 194 144 36,55% 6 084 489 52,31% 2009-12-31
Rutkowski Jacek 0 0,00% 0 0,00% 2009-12-31
Amica SA 222 351 2,54% 0 0,00% 2009-01-28
Amica SA 202 296 2,31% 0 0,00% 2009-01-13
Gałecki Michał 100 0,00% 100 0,00% 2008-12-31
Amica SA 186 021 2,12% 0 0,00% 2008-12-29
Amica SA 138 049 1,58% 0 0,00% 2008-12-11
AS Trigon Funds, Estonia 563 812 6,45% 563 812 4,89% 2008-12-10
Amica SA 123 576 1,41% 0 0,00% 2008-12-04
Amica SA 105 570 1,20% 0 0,00% 2008-12-01
Amica SA 86 647 0,99% 0 0,00% 2008-11-27
Amica SA 71 035 0,81% 0 0,00% 2008-11-20
Amica SA 57 773 0,66% 0 0,00% 2008-11-14
AS Trigon Funds, Estonia 589 272 6,74% 589 272 5,12% 2008-11-05
Amica SA 40 432 0,46% 0 0,00% 2008-11-05
Amica SA 19 069 0,21% 0 0,00% 2008-10-28
Holding Wronki SA, Wronki 3 192 450 36,53% 6 081 101 53,30% 2008-08-28
Holding Wronki SA, Wronki 3 189 749 36,50% 6 075 699 52,23% 2008-08-18
AS Trigon Funds, Estonia 592 165 6,77% 592 165 5,09% 2008-07-23
Holding Wronki SA, Wronki 3 160 899 36,17% 6 046 849 51,98% 2008-07-18
Rutkowski Jacek 141 712 1,62% 141 712 1,21% 2008-01-30
Sidegrove Holdings Ltd. 725 441 8,30% 725 441 6,23% 2007-11-14
Rutkowski Jacek 391 712 4,48% 391 712 3,36% 2007-06-30
Rutkowski Jacek 541 712 6,19% 541 712 4,65% 2007-03-02
Rutkowski Jacek 391 712 4,48% 391 712 3,36% 2006-11-23
Gałecki Michał 100 0,00% 100 0,00% 2006-06-30
Kadziński Andrzej 4 600 0,05% 4 600 0,03% 2006-06-30
Rutkowski Jacek 541 712 6,19% 541 712 4,65% 2006-06-30
Rynarzewski Tomasz 400 0,00% 400 0,00% 2006-06-30
Holding Wronki SA, Wronki 3 138 599 35,92% 6 024 549 51,78% 2006-06-30
Fabryka Armatury Sp. z o.o. połączenie z Holding Wronki sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2006-01-12
Holding Wronki SA, Wronki 1 063 599 12,17% 1 874 549 16,11% 2005-09-30
Rutkowski Jacek 541 712 6,19% 541 712 4,65% 2005-05-04
Fabryka Armatury Sp. z o.o. 2 075 000 23,74% 4 150 000 35,67% 2005-05-04
Fabryka Armatury Sp. z o.o. 2 075 000 23,74% 2 075 000 17,83% 2005-05-04
Holding Wronki SA, Wronki 1 062 799 12,16% 1 062 799 9,13% 2005-05-04
Sidegrove Holdings Ltd. 729 332 8,34% 729 332 6,26% 2005-05-04
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 4 454 389 50,98% 7 390 575 63,52% 2005-03-31
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 4 550 880 52,08% 7 436 030 63,91% 2004-07-21
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 5 658 149 64,75% 8 543 299 73,43% 2002-11-25
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 6 426 235 73,55% 9 311 385 80,03% 2000-08-31
Sidegrove Holdings Ltd. zależny od Jacka Rutkowskiego 0 0,00% 0 0,00% 2000-08-31
Ogółem 8 737 500 100,00% 11 634 251 100,00% 2000-08-01
Ogółem 8 737 500 100,00% 11 631 251 100,00% 2000-08-01
Ogółem 8 737 500 100,00% 11 649 251 100,00% 2000-05-04
Amica SA przez podmioty zależne 0 0,00% 0 0,00% 2000-04-21
Sidegrove Holdings Ltd. przez podmioty zależne 2 912 499 33,33% 2 912 499 25,00% 2000-04-21
OFE Aviva BZ WBK 566 254 6,48% 566 254 4,86% 2000-04-10
OFE Aviva BZ WBK 757 414 8,67% 757 414 6,50% 2000-01-18
Amica SA przez podmioty zależne 2 912 500 33,33% 0 0,00% 1999-12-23
Ogółem 8 737 500 100,00% 11 650 001 100,00% 1999-12-23
Bank Handlowy SA 6 388 0,07% 6 389 0,04% 1999-12-23
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 513 736 40,21% 6 398 886 54,93% 1999-12-23
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 227 576 36,94% 6 112 726 52,47% 1999-12-23
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 227 576 36,94% 6 112 726 41,98% 1998-10-29
Rutkowski Jacek przez Holding Wronki SA 809 550 9,27% 1 619 100 11,12% 1997-07-04
Ogółem 8 737 500 100,00% 14 562 500 100,00% 1997-07-04
Bank Handlowy SA 2 912 500 33,33% 5 825 000 40,00% 1997-07-04
Rutkowski Jacek przez Fabryka Armatury Sp. z o.o. 2 075 000 23,75% 4 150 000 28,50% 1997-07-04

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-07-06 2018-07-16 1,02857 3,00 PLN -
2017-07-10 2017-07-19 1,03142 5,50 PLN -
2016-06-15 2016-07-05 1,02186 4,00 PLN -
2015-06-26 2015-07-14 1,01852 3,00 PLN -
2014-06-23 2014-07-08 1,03428 3,50 PLN -
2013-07-16 2013-07-30 1,06260 4,58 PLN -
2011-06-15 2011-07-04 1,07213 3,00 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2014-10-31 - - - - 962 227

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-11-19 2017-12-05 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 5,50 PLN
2016-05-16 2016-06-01 - WZA: podział zysku, zmiana nazwy, zmiany w RN
2015-06-01 ZWZ 2015-06-17, godzina 14:00:00
2014-06-17 NWZ 2014-07-03, godzina 11:00:00
2014-05-19 ZWZ 2014-06-04, godzina 13:00:00
2013-11-05 NWZ 2013-11-21, godzina 15:00:00
2013-06-11 ZWZ 2013-06-27, godzina 13:00:00
2012-05-16 ZWZ 2012-06-01, godzina 11:30:00
2011-12-06 NWZ 2011-12-22, godzina 15:30:00
2011-10-23 NWZ 2011-11-08, godzina 15:30:00
2011-05-14 ZWZ 2011-05-30, godzina 15:00:00
2010-09-05 ZWZ 2010-09-21, godzina 14:30:00
2010-05-10 ZWZ 2010-05-26, godzina 14:30:00
2010-01-31 NWZ 2010-02-16, godzina 14:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rutkowski Jacek Prezes Zarządu 2003-05-22
Bilik Marcin Wiceprezes Zarządu 2011-03-31
Kocikowski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2011-03-31
Skubel Piotr Wiceprezes Zarządu 2013-06-27
Jankowska-Brzóska Alina Członek Zarządu 2016-06-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rynarzewski Tomasz Przewodniczący RN 2002-11-27
Dudek Tomasz Członek RN 2016-06-01
Dudka Tadeusz Członek RN 2016-06-01 BSL_C
Konopacki Andrzej Członek RN 2017-10-20
Małek Artur Członek RN 2017-10-20 ELB, VST, MDG
Rutkowski Piotr Członek RN 2016-06-01
Wyrzykowski Paweł Członek RN 2016-06-01 SWG

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Drabarek Jarosław Członek Zarządu 2016-06-01 2017-09-13
Jankowska-Brzóska Alina Członek Zarządu 2016-06-01
Sas Andrzej Wiceprezes Zarządu 2013-11-21
Sas Andrzej Członek Zarządu 2013-11-21
Skubel Piotr Wiceprezes Zarządu 2013-06-27
Antkowiak Wojciech Wiceprezes Zarządu 2012-06-30 2013-06-27
Antkowiak Wojciech Członek Zarządu 2012-06-01
Bilik Marcin Wiceprezes Zarządu 2011-03-31
Dudek Tomasz Wiceprezes Zarządu 2011-03-31
Kocikowski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2011-03-31
Dudek Tomasz Członek Zarządu 2010-09-21
Bilik Marcin Członek Zarządu 2010-02-16
Antkowiak Wojciech Wiceprezes Zarządu 2009-09-30
Antkowiak Wojciech Członek Zarządu 2009-05-28
Kocikowski Wojciech Członek Zarządu 2008-09-18
Sikorska, Bogna Katarzyna Członek Zarządu 2008-07-01 2008-09-30
Rogóż Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2007-06-30 2008-06-30 LTX, LBT, MGT
Rogóż Zbigniew Członek Zarządu 2007-06-21 LTX, LBT, MGT
Kadziński Andrzej Wiceprezes Zarządu 2006-06-20 2010-06-30
Nawrocki Michał Wiceprezes Zarządu 2006-06-20 2008-07-31
Szczypiński Dariusz Członek Zarządu 2005-10-13 2007-06-21
Jankowski Marek Wiceprezes Zarządu 2003-10-09
Nawrocki Michał Członek Zarządu 2003-07-31
Gleinert Bogdan Członek Zarządu 2003-07-31 2008-05-28
Rutkowski Jacek Prezes Zarządu 2003-05-22

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 2 440 3 120
2016 2 401 3 042
2015 2 340 2 947
2014 2 219 2 525
2013 2 167 2 475
2011 1 834 2 085
2010 1 883 2 069
2009 2 180 2 322
2008 2 512 2 649
2005 2 236 0
2004 2 115 2 200
2003 2 062 2 112
2002 2 135 2 186
2001 2 109 0
2000 2 062 0
1999 1 973 0
1998 2 197 0
1997 2 119 0
1996 1 493 0
1995 1 142 0
1994 1 112 0