Notowania spółki

Amica (AMC)

PLAMICA00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 152,8000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 155,0000 146,0000 150,4000 147,0000 97,0000 186,2000
zmiana -1,42% 4,66% 1,60% 3,95% 57,53% -17,94%
WIG (zmiana) 0,21% 3,46% 4,75% 19,85% 40,34% 32,91%
Na tle WIG (pp) -1,63 1,20 -3,15 -15,90 17,19 -50,85
WIG-ESG (zmiana) 0,29% 3,83% 4,05% 16,64% 35,31% -
Na tle WIG-ESG (pp) -1,71 0,82 -2,46 -12,69 22,21 -
mWIG40TR (zmiana) 1,12% 2,31% 3,59% 23,71% 47,21% 48,31%
Na tle mWIG40TR (pp) -2,54 2,35 -1,99 -19,76 10,32 -66,25
WIGdiv (zmiana) 1,21% 1,11% 4,53% 25,24% 51,24% 26,52%
Na tle WIGdiv (pp) -2,63 3,55 -2,93 -21,29 6,29 -44,46
WIG-Poland (zmiana) 0,17% 3,41% 4,76% 19,60% 40,12% 32,94%
Na tle WIG-Poland (pp) -1,59 1,25 -3,17 -15,65 17,41 -50,87
InvestorMS (zmiana) 0,84% 2,52% 6,42% 30,22% 62,40% 38,88%
Na tle InvestorMS (pp) -2,26 2,14 -4,82 -26,27 -4,87 -56,81
mWIG40 (zmiana) 1,10% 2,18% 3,45% 23,37% 44,39% 29,17%
Na tle mWIG40 (pp) -2,51 2,48 -1,85 -19,42 13,13 -47,11

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 188 061 714,40
Free float 51,01%
Liczba akcji 7 775 273
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 188 061 714,40
Liczba akcji: 7 775 273
Liczba głosów na WZA: 10 492 951
Kapitał akcyjny: 15 550 546,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 059 220
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,21%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 524 991
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,71%
Free float: 47,79%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 7 775 273 (100,00%) 10 492 951 (100,00%)
Holding Wronki SA SA-QSr4 2017 2 715 771 (34,93%) 5 431 542 (53,03%) AMC
NN OFE portfel, wraz z NN DFE 555 952 (7,15%) 555 952 (5,43%) BKM, ENT, 08N, VRC, CCC, ACP, LTX, EAT, ZMT, KGL, RWL, APR, MPH, IZB, PSW, NWG, TAR, RBW, NET, LVC, RVU, ACG, QRS, QMK, TRN, PBX, DAT, CIE, HRS, RDL, PKP, ZEP, ATD, VRG, SNK, KTY, SWG, SPL, MIL, DVL, MBK, MVP, AML, LBT, CMR, KRU, FMF, BFT, TPE, LEN, AMC, DCR, ATG, FRO, ART, SKA, MON, KGH, TIM, GKI, SGN, PZU, CDC, NFT, ATT, SLV, TOR, MNC, WWL, ECH, MGT, BTM, PKN, INP, OAT, MDG, BBD, BDX, CAR, PEP, PEO, ALR, MAB, CMP, FTE, POZ, MBR, RON, ERB, AGO, ABE, PKO, MCR
Aviva OFE Aviva Santander portfel 537 497 (6,91%) 537 497 (5,25%) GTC, OVO, ACP, ABS, CCC, ING, APT, NWG, TAR, LVC, SON, RMK, CIE, HRS, PKP, PHN, SNK, KTY, MIL, DVL, ELT, AML, KRU, FMF, NVA, AMC, DCR, FRO, SKA, ADV, KGH, ASE, NFT, ARH, WWL, ECH, WPL, PKN, BDX, CAR, PEP, PEO, ALR, KGN, FTE, UNI, ABG, MWT, ERB, DOM, AMB, ABE, PKO
Amica SA 250 000 (3,22%) 0 (0,00%) AMC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z Amica Wronki SA na Amica SA 2016-06-01 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-08-08
-
połączenie z Sidegrove Holdings Limited 2011-12-22 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
umorzenie akcji 2010-02-16 -962 227 2,00 - 7 775 273 15 550 546,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-08-19
-
seria B III - subskrypcja publiczna 1996-12-11 2 184 500 2,00 50,00 8 737 500 17 475 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1997-07-04
1997-09-08
seria B II - wybrani inwestorzy 1996-12-11 728 000 2,00 25,50 6 553 000 13 106 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1997-02-03
1997-09-08
seria A I - przekształcenie Fabryka Kuchni sp. o.o. w SA 1996-10-18 5 825 000 2,00 2,00 5 825 000 11 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1996-11-04
2004-07-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel, wraz z NN DFE 555 952 7,15% 555 952 5,43% 2020-11-27
Aviva OFE Aviva Santander portfel 537 497 6,91% 537 497 5,25% 2020-11-27
NN OFE portfel, wraz z NN DFE 555 952 7,15% 555 952 5,37% 2020-11-27
Aviva OFE Aviva Santander portfel 537 497 6,91% 537 497 5,19% 2020-11-27
Amica SA 250 000 3,22% 0 0,00% 2020-11-27
PKO BP Bankowy OFE portfel 196 831 2,53% 196 831 1,87% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 51 678 0,66% 51 678 0,49% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 714 000 9,18% 714 000 6,80% 2018-12-31
Generali OFE portfel 151 185 1,94% 151 185 1,44% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 005 407 12,93% 1 005 407 9,58% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 344 384 4,42% 344 384 3,28% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 201 997 2,60% 201 997 1,93% 2018-12-31
Alior TFI SA portfele 700 0,01% 700 0,01% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 61 744 0,79% 61 744 0,59% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 30 032 0,39% 30 032 0,29% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 88 270 1,14% 88 270 0,84% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 66 866 0,86% 66 866 0,64% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 12 449 0,16% 12 449 0,12% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 175 0,03% 2 175 0,02% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 50 647 0,65% 50 647 0,48% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 597 0,01% 597 0,01% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 3 759 0,05% 3 759 0,04% 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 537 497 6,91% 537 497 5,19% 2018-04-16
Holding Wronki SA SA-QSr4 2017 2 715 771 34,93% 5 431 542 52,45% 2018-03-01
Holding Wronki SA SA-QSr4 2017 2 715 771 34,93% 5 431 542 53,03% 2018-03-01
Generali Investments TFI SA portfele 86 267 1,11% 86 267 0,83% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 285 0,03% 2 285 0,02% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 2 561 0,03% 2 561 0,03% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 5 335 0,07% 5 335 0,05% 2017-12-31
Altus SA portfele 5 000 0,06% 5 000 0,05% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 6 574 0,09% 6 574 0,06% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 19 406 0,25% 19 406 0,19% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 31 845 0,41% 31 845 0,31% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 37 700 0,49% 37 700 0,36% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 56 378 0,73% 56 378 0,54% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 64 032 0,82% 64 032 0,61% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 75 206 0,97% 75 206 0,73% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 87 488 1,13% 87 488 0,85% 2017-12-31
NN OFE portfel 1 005 407 12,93% 1 005 407 9,71% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfele 244 000 1,40% 244 000 2,36% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 251 000 3,23% 251 000 2,42% 2017-12-29
OFE Pocztylion portfel 182 000 2,34% 182 000 1,76% 2017-12-29
Generali OFE portfel 152 000 1,96% 152 000 1,47% 2017-12-29
Aviva OFE Aviva Santander portfel 443 000 5,70% 443 000 4,28% 2016-12-31
NN OFE portfel 1 005 000 12,93% 1 005 000 9,71% 2016-12-31
NN OFE WZA 555 952 7,15% 1 000 000 9,65% 2015-06-17
Holding Wronki SA WZA 2 716 216 34,93% 5 429 744 52,43% 2015-06-17
Holding Wronki SA 2 716 216 34,93% 5 432 432 52,46% 2014-11-17
Holding Wronki SA 3 116 216 40,07% 6 007 161 58,01% 2014-11-12
NN OFE 555 952 7,15% 555 952 5,36% 2014-09-05
Ogółem 7 775 273 100,00% 10 492 951 100,00% 2014-09-05
Holding Wronki SA 3 194 744 41,08% 6 085 689 58,76% 2014-09-05
Amica SA 137 803 1,77% 0 0,00% 2014-09-05
Querrcus TFI SA 467 602 6,01% 467 602 4,44% 2013-02-15
Holding Wronki SA 3 194 744 41,08% 6 085 689 57,78% 2012-09-30
Amica SA 137 803 1,77% 0 0,00% 2012-02-24
Amica SA 129 640 1,66% 0 0,00% 2012-02-17
Amica SA 114 118 1,46% 0 0,00% 2012-02-10
Amica SA 100 645 1,29% 0 0,00% 2012-02-03
Amica SA 89 518 1,15% 0 0,00% 2012-01-27
Amica SA 82 369 1,05% 0 0,00% 2012-01-20
Amica SA 73 958 0,95% 0 0,00% 2012-01-13
Amica SA 67 818 0,87% 0 0,00% 2012-01-05
Amica SA 60 360 0,77% 0 0,00% 2011-12-28
Amica SA 53 436 0,68% 0 0,00% 2011-12-16
Amica SA 47 203 0,60% 0 0,00% 2011-12-08
Amica SA 38 105 0,49% 0 0,00% 2011-11-30
Amica SA 28 391 0,36% 0 0,00% 2011-11-22
Amica SA 22 764 0,29% 0 0,00% 2011-11-15
Amica SA 17 655 0,22% 0 0,00% 2011-11-08
Amica SA 8 810 0,11% 0 0,00% 2011-10-31
Bilik Marcin 11 419 0,00% 11 419 0,00% 2011-03-31
Bilik Marcin 11 419 0,14% 11 419 0,10% 2011-03-31
NN OFE 555 952 7,15% 555 952 5,21% 2010-12-30
Querrcus TFI SA 538 661 6,92% 538 661 5,04% 2010-09-29
Kadziński Andrzej 4 600 0,05% 4 600 0,04% 2010-08-19
Ogółem 7 775 273 100,00% 10 669 024 100,00% 2010-08-19
Rynarzewski Tomasz 400 0,00% 400 0,00% 2010-08-19
Ogółem 7 775 273 100,00% 10 669 023 100,00% 2010-08-19
Kadziński Andrzej 4 600 0,05% 4 600 0,04% 2010-08-19
Holding Wronki SA 3 194 144 41,08% 6 084 489 57,02% 2010-08-19
Amica SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2010-08-19
Amica SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2010-05-26
Amica SA w celu umorzenia 725 441 8,30% 0 0,00% 2010-03-18
Sidegrove Holdings Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2010-03-18
Amica SA 236 786 2,70% 0 0,00% 2010-02-16
Amica SA 0 0,00% 0 0,00% 2010-02-16
Rutkowski Jacek 0 0,00% 0 0,00% 2009-12-31
Holding Wronki SA 3 194 144 36,55% 6 084 489 52,31% 2009-12-31
Amica SA 222 351 2,54% 0 0,00% 2009-01-28
Amica SA 202 296 2,31% 0 0,00% 2009-01-13
Gałecki Michał 100 0,00% 100 0,00% 2008-12-31
Amica SA 186 021 2,12% 0 0,00% 2008-12-29
Amica SA 138 049 1,58% 0 0,00% 2008-12-11
AS Trigon Funds 563 812 6,45% 563 812 4,89% 2008-12-10
Amica SA 123 576 1,41% 0 0,00% 2008-12-04
Amica SA 105 570 1,20% 0 0,00% 2008-12-01
Amica SA 86 647 0,99% 0 0,00% 2008-11-27
Amica SA 71 035 0,81% 0 0,00% 2008-11-20
Amica SA 57 773 0,66% 0 0,00% 2008-11-14
AS Trigon Funds 589 272 6,74% 589 272 5,12% 2008-11-05
Amica SA 40 432 0,46% 0 0,00% 2008-11-05
Amica SA 19 069 0,21% 0 0,00% 2008-10-28
Holding Wronki SA 3 192 450 36,53% 6 081 101 53,30% 2008-08-28
Holding Wronki SA 3 189 749 36,50% 6 075 699 52,23% 2008-08-18
AS Trigon Funds 592 165 6,77% 592 165 5,09% 2008-07-23
Holding Wronki SA 3 160 899 36,17% 6 046 849 51,98% 2008-07-18
Rutkowski Jacek 141 712 1,62% 141 712 1,21% 2008-01-30
Sidegrove Holdings Ltd. 725 441 8,30% 725 441 6,23% 2007-11-14
Rutkowski Jacek 391 712 4,48% 391 712 3,36% 2007-06-30
Rutkowski Jacek 541 712 6,19% 541 712 4,65% 2007-03-02
Rutkowski Jacek 391 712 4,48% 391 712 3,36% 2006-11-23
Rynarzewski Tomasz 400 0,00% 400 0,00% 2006-06-30
Kadziński Andrzej 4 600 0,05% 4 600 0,03% 2006-06-30
Gałecki Michał 100 0,00% 100 0,00% 2006-06-30
Holding Wronki SA 3 138 599 35,92% 6 024 549 51,78% 2006-06-30
Rutkowski Jacek 541 712 6,19% 541 712 4,65% 2006-06-30
Fabryka Armatury sp. z o.o. połączenie z Holding Wronki sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2006-01-12
Holding Wronki SA 1 063 599 12,17% 1 874 549 16,11% 2005-09-30
Fabryka Armatury sp. z o.o. 2 075 000 23,74% 2 075 000 17,83% 2005-05-04
Holding Wronki SA 1 062 799 12,16% 1 062 799 9,13% 2005-05-04
Rutkowski Jacek 541 712 6,19% 541 712 4,65% 2005-05-04
Fabryka Armatury sp. z o.o. 2 075 000 23,74% 4 150 000 35,67% 2005-05-04
Sidegrove Holdings Ltd. 729 332 8,34% 729 332 6,26% 2005-05-04
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 4 454 389 50,98% 7 390 575 63,52% 2005-03-31
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 4 550 880 52,08% 7 436 030 63,91% 2004-07-21
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 5 658 149 64,75% 8 543 299 73,43% 2002-11-25
Sidegrove Holdings Ltd. zależny od Jacka Rutkowskiego 0 0,00% 0 0,00% 2000-08-31
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 6 426 235 73,55% 9 311 385 80,03% 2000-08-31
Ogółem 8 737 500 100,00% 11 631 251 100,00% 2000-08-01
Ogółem 8 737 500 100,00% 11 634 251 100,00% 2000-08-01
Ogółem 8 737 500 100,00% 11 649 251 100,00% 2000-05-04
Amica SA przez podmioty zależne 0 0,00% 0 0,00% 2000-04-21
Sidegrove Holdings Ltd. przez podmioty zależne 2 912 499 33,33% 2 912 499 25,00% 2000-04-21
Aviva OFE Aviva Santander 566 254 6,48% 566 254 4,86% 2000-04-10
Aviva OFE Aviva Santander 757 414 8,67% 757 414 6,50% 2000-01-18
Ogółem 8 737 500 100,00% 11 650 001 100,00% 1999-12-23
Bank Handlowy SA 6 388 0,07% 6 389 0,04% 1999-12-23
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 227 576 36,94% 6 112 726 52,47% 1999-12-23
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 513 736 40,21% 6 398 886 54,93% 1999-12-23
Amica SA przez podmioty zależne 2 912 500 33,33% 0 0,00% 1999-12-23
Rutkowski Jacek przez podmioty zależne 3 227 576 36,94% 6 112 726 41,98% 1998-10-29
Ogółem 8 737 500 100,00% 14 562 500 100,00% 1997-07-04
Rutkowski Jacek przez Fabryka Armatury Sp. z o.o. 2 075 000 23,75% 4 150 000 28,50% 1997-07-04
Bank Handlowy SA 2 912 500 33,33% 5 825 000 40,00% 1997-07-04
Rutkowski Jacek przez Holding Wronki SA 809 550 9,27% 1 619 100 11,12% 1997-07-04

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-09-30 2021-12-31 - 6,00 PLN rekomendacja, daty orientacyjne
2020-09-04 2020-09-14 1,01976 3,00 PLN -
2019-05-29 2019-06-06 1,03165 4,00 PLN -
2018-07-06 2018-07-16 1,02857 3,00 PLN -
2017-07-10 2017-07-19 1,03142 5,50 PLN -
2016-06-15 2016-07-05 1,02186 4,00 PLN -
2015-06-26 2015-07-14 1,01852 3,00 PLN -
2014-06-23 2014-07-08 1,03428 3,50 PLN -
2013-07-16 2013-07-30 1,06260 4,58 PLN -
2011-06-15 2011-07-04 1,07213 3,00 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2014-10-31 - - - - 962 227

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-11 2020-08-27 - ZWZ: wypłata dywidendy - 3 PLN
2019-05-05 2019-05-21 - ZWZ: wypłata dywidendy - 4 PLN, zmiany w RN, zmiany w Zarządzie
2017-11-19 2017-12-05 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 5,50 PLN
2016-05-16 2016-06-01 - WZA: podział zysku, zmiana nazwy, zmiany w RN
2015-06-01 ZWZ 2015-06-17, godzina 14:00:00
2014-06-17 NWZ 2014-07-03, godzina 11:00:00
2014-05-19 ZWZ 2014-06-04, godzina 13:00:00
2013-11-05 NWZ 2013-11-21, godzina 15:00:00
2013-06-11 ZWZ 2013-06-27, godzina 13:00:00
2012-05-16 ZWZ 2012-06-01, godzina 11:30:00
2011-12-06 NWZ 2011-12-22, godzina 15:30:00
2011-10-23 NWZ 2011-11-08, godzina 15:30:00
2011-05-14 ZWZ 2011-05-30, godzina 15:00:00
2010-09-05 ZWZ 2010-09-21, godzina 14:30:00
2010-05-10 ZWZ 2010-05-26, godzina 14:30:00
2010-01-31 NWZ 2010-02-16, godzina 14:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rutkowski Jacek Prezes Zarządu 2003-05-22
Bilik Marcin Wiceprezes Zarządu 2011-03-31
Jankowska-Brzóska Alina Wiceprezes Zarządu 2016-06-01
Rakowski Michał Członek Zarządu 2019-05-21
Sroka Błażej Członek Zarządu 2019-05-21
Stobiński Robert Członek Zarządu 2019-05-21

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rynarzewski Tomasz Przewodniczący RN 2002-11-27
Małyska Paweł Wiceprzewodniczący RN 2019-05-21 ATD, AML, DVL
Konopacki Andrzej Członek RN 2017-10-20
Marzoch Jacek Członek RN 2019-05-21
Rutkowski Piotr Członek RN 2016-06-01
Wyrzykowski Paweł Członek RN 2016-06-01

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rakowski Michał Członek Zarządu 2019-05-21
Stobiński Robert Członek Zarządu 2019-05-21
Sroka Błażej Członek Zarządu 2019-05-21
Jankowska-Brzóska Alina Wiceprezes Zarządu 2016-06-01
Drabarek Jarosław Członek Zarządu 2016-06-01 2017-09-13
Sas Andrzej Wiceprezes Zarządu 2013-11-21 2018-12-31
Skubel Piotr Wiceprezes Zarządu 2013-06-27 2019-05-21
Kocikowski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2011-03-31 2019-05-21
Bilik Marcin Wiceprezes Zarządu 2011-03-31
Dudek Tomasz Wiceprezes Zarządu 2011-03-31 2016-05-31
Dudek Tomasz Członek Zarządu 2010-09-21 2011-03-30
Bilik Marcin Członek Zarządu 2010-02-16 2011-03-30
Antkowiak Wojciech Wiceprezes Zarządu 2009-09-30 2013-06-27
Antkowiak Wojciech Członek Zarządu 2009-05-28 2009-09-29
Kocikowski Wojciech Członek Zarządu 2008-09-18 2011-03-30
Sikorska, Bogna Katarzyna Członek Zarządu 2008-07-01 2008-09-30
Rogóż Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2007-06-30 2008-06-30
Rogóż Zbigniew Członek Zarządu 2007-06-21 2007-06-29
Kadziński Andrzej Wiceprezes Zarządu 2006-06-20 2010-06-30
Nawrocki Michał Wiceprezes Zarządu 2006-06-20 2008-07-31
Szczypiński Dariusz Członek Zarządu 2005-10-13 2007-06-21
Jankowski Marek Wiceprezes Zarządu 2003-10-09 2017-12-31
Gleinert Bogdan Członek Zarządu 2003-07-31 2008-05-28
Nawrocki Michał Członek Zarządu 2003-07-31 2006-06-19
Rutkowski Jacek Prezes Zarządu 2003-05-22
Kaszyński Wojciech Prezes Zarządu 1000-01-01 2003-05-22

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 2 276 3 019
2018 2 290 3 020
2017 2 440 3 120
2016 2 401 3 042
2015 2 340 2 947
2014 2 219 2 525
2013 2 167 2 475
2011 1 834 2 085
2010 1 883 2 069
2009 2 180 2 322
2008 2 512 2 649
2005 2 236 0
2004 2 115 2 200
2003 2 062 2 112
2002 2 135 2 186
2001 2 109 0
2000 2 062 0
1999 1 973 0
1998 2 197 0
1997 2 119 0
1996 1 493 0
1995 1 142 0
1994 1 112 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.