REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Wyraźna poprawa rentowności

Początek roku pod względem wyników wypadł udanie dla producenta maszyn górniczych, co jest dobrym prognostykiem na 2019 rok.
Foto: materiały prasowe
Foto: GG Parkiet

Wprawdzie przychody ze sprzedaży w I kwartale zmniejszyły się o prawie 6 proc., ale spółka zanotowała wyraźną poprawę rentowności. Zarząd zaznacza, że wolumen zawartych od początku 2019 r. umów wskazuje, że kolejne kwartały powinny się charakteryzować wyższą dynamiką przychodów. – Konsekwentnie realizujemy założenia pięcioletniej strategii, skupiającej się na aktywizacji sprzedaży eksportowej, rozbudowie obszaru aftermarketu oraz dywersyfikacji rynkowej. Jednocześnie stale rozbudowujemy portfolio o rozwiązania inteligentne i poprawiamy efektywność operacyjną tak, by móc elastycznie dostosowywać działalność do zmieniającego się rynku – wyjaśnia Mirosław Bendzera, prezes Famuru. – Już po okresie pierwszego kwartału została zawarta umowa sprzedaży PBSz na rzecz JSW. Tym samym zakończyliśmy trwający ponad półtora roku proces dezinwestycyjny przewidziany już na etapie zawierania umowy restrukturyzacyjnej przez Grupę Kopex. Całość wpływów ze sprzedaży PBSz została przeznaczona na przedterminową spłatę zadłużenia w kwocie około 210 mln zł – dodaje.

W ocenie analityków Famur w 2019 r. w dalszym ciągu będzie korzystał z bardzo dobrej koniunktury w branży górniczej. – Krajowe kopalnie po kilku słabszych latach, od ubiegłego roku znacząco zwiększają nakłady i nadrabiają zaległości inwestycyjne. Duży wzrost popytu na maszyny i usługi górnicze pozwala na podwyżki cen przez Famur, dzięki czemu spółka poprawia rentowność, nawet pomimo rosnących kosztów surowców i wynagrodzeń. Ponadto wzrost skali ułatwia ekspansję zagraniczną. Famur korzysta także z efektów synergii po przejęciu części Kopeksu – zauważa Michał Krajszewski, analityk BM BNP Paribas. – Spodziewamy się dalszego, dynamicznego wzrostu wyników oraz zwiększenia wypłacanej dywidendy. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym rozwój spółki w dłuższym terminie może być wejście w kolejny segment hard rock mining i przejęcie podmiotu zagranicznego funkcjonującego w tym obszarze, co było sygnalizowane przez zarząd Famuru przy okazji publikacji strategii. Pierwszych informacji odnośnie do potencjalnych akwizycji możemy oczekiwać najprawdopodobniej na przełomie lat 2019 i 2020. – wskazuje ekspert. JIM

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA