Przemysł

Auto Partner: Skokowy wzrost zysków

Mimo przejściowych trudności wywołanych przez Covid-19 miniony rok był przyniósł dużą poprawę wyników Auto Partnera.
Foto: materiały prasowe

Dystrybutor autoczęści wykorzystał okres pierwszego lockdownu do szybkiej i skutecznej reorganizacji wydatków inwestycyjnych oraz ograniczenia kosztów operacyjnych, co znalazło odzwierciedlenie w lepszych od oczekiwań rynku wynikach. Co istotne, bardzo szybko udało się odbudować popyt, a druga fala pandemii nie zakłóciła funkcjonowania ich biznesów. W efekcie w 2020 r. wypracował prawie 111 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost aż o 89 proc. względem poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się o 79,4 proc, osiągając 150,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,67 mld zł i były o prawie 13 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W ocenie zarządu Auto Partnera do poprawy wyników grupy przyczyniły się trzy kluczowe czynniki. Pierwszym z nich było podwyższenie cen (od kwietnia 2020 r.) w odpowiedzi na rosnące kursy walut i  utrzymywanie ich na wyższych poziomach w drugim i trzecim kwartale 2020 r. Kluczowa rolę odegrała również ścisła kontrola kosztów operacyjnych kontrola kosztów operacyjnych i znaczące ich obniżenie w okresie niższych przychodów (w szczególności w kwietniu 2020 r.), będących skutkami pandemii koronawirusa i ograniczeń wprowadzanych przez kraje europejskie, oraz utrzymywanie poziomu kosztów na zadowalającym poziomie po ustaniu wspomnianych wyżej ograniczeń, co w całym 2020 roku zaowocowało niższym tempem wzrostu kosztów operacyjnych rok do roku (7,9 proc.) aniżeli tempo wzrostu przychodów (12,9 proc.). Do poprawy przyczyniły się również niższy wolumen zakupów towarów handlowych, zarządzanie zapasami w kolejnych miesiącach i wspomniana dyscyplina kosztowa, co wpłynęło na znaczące obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu, i w efekcie również na obniżenie kosztów odsetkowych w 2020 roku o ponad 20 proc. w porównaniu do 2019 roku.

Grupa w zakończonym roku skupiła się na umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji (posiada 90 filii), co skutkowało brakiem nowych oddziałów. Plan na 2021 rok zakłada otwarcie nie więcej niż kilku nowych filii w Polsce. Zarząd rozważa także rozbudowę centralnego magazynu w Bieruniu oraz utworzenie nowego centrum logistyczno-magazynowego. Decyzja odnośnie do nowego magazynu centralnego miała zapaść do końca 2020 r. lub na początku bieżącego roku.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.