DM BOŚ: „kupuj” Tower Investments

W ostatnich miesiącach wycena dewelopera spuchła, ale analitycy widzą jeszcze ogromny potencjał.
Foto: Fotorzepa/Grzegorz Psujek

W raporcie z 21 marca analitycy DM BOŚ zalecili kupować akcje notowanego na NewConnect dewelopera powierzchni komercyjnych. Cenę docelową oszacowali – metodą DCF - na 122,4 zł przy kursie 79,45 zł.

Jeszcze w grudniu papiery Tower Investments warte były mniej niż 55 zł, obecna cena to ponad 80 zł. Tower Investments specjalizuje się w budowie obiektów handlowych i usługowych dla inwestorów zewnętrznych (m.in. Netto, Burger King czy BP), jak i pod własną marką Shopin, przy czym nie planuje utrzymywać portfela nieruchomości na wynajem.

Analitycy podkreślają, że segment, w którym działa spółka – realizacja projektów na potrzeby sieci detalicznych - powinna rozwijać się stabilnie zważywszy na ekspansję sieci handlowych. Na koniec stycznia 2017 r. wartość projektów realizowanych przez firmę sięgnęła 270,9 mln zł – to najwięcej w historii.

Spółka prognozuje, że w 2017 r. zarobi na czysto 12,8 mln zł. Prognoza dla roku obrotowego (od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.) to 14 mln zł. Na kolejne lata (rok obrotowy będzie wtedy równy kalendarzowemu) analitycy DM BOŚ prognozują zyski netto 15 mln zł(2018) i 15,7 mln zł (2019).

Wdług DM BOŚ katalizatorami dla Tower Investments są: wzrost PKB Polski i siły nabywczej mieszkańców, obniżka stóp procentowych, dalsza ekspansja sieci handlu detalicznego oraz dalszy spadek stóp kapitalizacji nieruchomości komercyjnych i rosnące czynsze najmu powierzchni komercyjnych. Czynniki ryzyka to: zahamowanie ekspansji sieci detalicznych, presja na czynsze, wzrost stóp kapitalizacji nieruchomości komercyjnych, mniejsze zainteresowanie centrami handlowymi, ryzyko dotyczące jakości prac podwykonawczych oraz ryzyko dotyczące wad prawnych nieruchomości i niekorzystnych warunków zakupu działek.

Tower Investments w III kwartale planuje przeprowadzkę z NewConnect na rynek główny.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.