Medycyna i zdrowie

Znamy cenę maksymalną w IPO PolTregu

Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje biotechnologicznej spółki po cenie wynoszącej 105 zł.
Foto: Bloomberg

IPO PolTregu ruszyło kilka dni temu. Dziś zaczynają się zapisy na akcje w transzy indywidualnej. Potrwają do 25 października. Inwestorzy w tej transzy zapisują się na nowe akcje serii M. Dziś PolTreg podał cenę maksymalną: ustalono ją na 105 zł. Zapisy przyjmowane są domach maklerskich Ipopemy Securities, mBanku i BOŚ. Z kolei inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 27 do 29 października. Z kolei budowę księgi popytu zaplanowano na okres od 19 do 26 października 2021 r. Biotechnologiczna spółka oczekuje, że wpływy z emisji akcji wyniosą do 120 mln zł netto (130 mln zł brutto). Spółka oferuje do 1 332 414 nowych akcji serii M (iloczyn tej liczby akcji i ceny maksymalnej daje kwotę ok. 140 mln zł). Przedmiotem oferty jest też nie więcej niż 335 407 istniejących walorów spółki (w tym nie więcej niż 149 040 akcji serii E oferowanych przez Paan Capital GP, nie więcej niż 132 718 serii D oferowanych przez Venture FIZ, nie więcej niż 17 399 serii F oferowanych przez Innoventure ASI, nie więcej niż 28 000 oferowanych przez Natalię Marek-Trzonkowską i nie więcej niż 8 250 serii A1 oferowanych przez Małgorzatę Myśliwiec).

Jeżeli przydzielone zostaną wszystkie nowe akcje i sprzedane wszystkie oferowane, to po przeprowadzeniu oferty będą stanowić 35,76 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 32,38 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Zakładany termin pierwszego notowania akcji oraz PDA na giełdzie to okolice 23 listopada. Środki z emisji PolTreg zamierza przeznaczyć na: ukończenie inwestycji w laboratorium, finansowanie kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego oraz na kolejne fazy badań terapii cukrzycy typu 1 oraz stwardnienia rozsianego.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.