Medycyna i zdrowie

Medinice: 12,2 mln zł z oferty publicznej

Spółka zajmująca się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją technologii medycznych w obszarze kardiologii i kardiochirurgii zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji. Spółka pozyskała 12,2 mln zł brutto za 1 mln akcji zaoferowanym inwestorom.
Foto: AdobeStock

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój technologii firmy.

- Nasza oferta spotkała się z dużą aprobatą ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zainteresowanie było większe niż liczba akcji przez nas oferowana. Kolejny raz do grona akcjonariuszy Medinice dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne, co bardzo nas cieszy - mówi Sanjeev Choudhary, prezes i największy akcjonariusz Medinice S.A. – Ostatnie 12 miesięcy były dla nas bardzo intensywne. W tym czasie udało nam się doprowadzić do finalnego etapu prac nad prototypami w projektach MiniMax i CoolCryo. Zakończyliśmy również prace inżynieryjne w projekcie PacePress, podpisaliśmy pierwszą w historii spółki umowę licencyjną na sprzedaż PacePress w Indiach oraz nawiązaliśmy współpracę w USA w celu certyfikacji FDA i komercjalizacji PacePress na rynku amerykańskim – dodaje.

22 sierpnia spółka złożyła w KNF dokument rejestracyjny. Intencją Medinice jest dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.

— Środki pozyskane od inwestorów przede wszystkim pomogą nam przeprowadzić badania kliniczne u ludzi w dwóch naszych najważniejszych projektach, czyli MiniMax i CoolCryo. Po zrealizowaniu tych kamieni milowych będziemy gotowi do komercjalizacji tych projektów. Ponadto będziemy mogli przeprowadzić badania kliniczne w projekcie PacePress i uzyskać certyfikację FDA w USA na ten projekt. Pozostałe środki pozwolą nam rozpocząć rozwój technologiczny naszych mniej zaawansowanych projektów, w których również widzimy duży potencjał – podkreśla prezes.

W czwartek po 14 walory Medinice kosztowały 18,1 zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.