Medycyna i zdrowie

Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł od inwestorów

Biofarmaceutyczna spółka, notowana na rynku Newconnect, zakończyła ofertę prywatną akcji pozyskując 10,1 mln zł brutto.
Foto: Adobestock

Do wybranych inwestorów trafiło 481 tys. akcji nowej emisji po 21 zł za sztukę.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych oraz terapeutycznych wyrobów medycznych opartych o technologie aptamerowe. - Pierwotnie naszym celem było pozyskanie do 5,5 mln zł brutto. Środki te miały wystarczyć na realizację projektów w perspektywie maksymalnie 12 miesięcy i pozwolić na osiągnięcie dwóch istotnych celów operacyjnych: zakończenie projektu Pure Select 2 oraz realizację fazy proof-of-concept w projekcie AptaPheresis. Wówczas planowaliśmy przeprowadzić kolejną emisję akcji. Zainteresowanie inwestorów naszymi projektami znacznie przerosło nasze oczekiwania. Zdecydowaliśmy, że w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy leży zabezpieczenie finansowania projektów w dłuższej perspektywie i dlatego zwiększyliśmy ofertę do ok. 10 mln zł. Mimo tego musieliśmy dokonać ograniczenia wielkości emisji - wyjaśnia Filip Jeleń, prezes Pure Biologics

- Należy zwrócić uwagę, że dostęp do kapitału w przypadku spółki biotechnologicznej jest kluczowy z punktu widzenia budowy jej wartości - pozwala optymalnie realizować prowadzone projekty i podnosić ich wartość. Jest jednocześnie bardzo istotny w przypadku pozyskiwania nierozwadniającego finansowania grantowego - podmioty oceniające wnioski zwracają dużą uwagę na to, czy beneficjent posiada zasoby niezbędne do pokrycia wkładu własnego w projektach. Pure Biologics realizuje obecnie projekty, do których pozyskało finansowanie o łącznej przewidywanej wartości 62,7 mln zł i nie wyklucza rozstrzygnięcia kolejnych istotnych konkursów jeszcze w tym roku - dodaje Jeleń.

Pure Biologics realizuje obecnie cztery projekty: Pure Select 2 (nowej generacji platforma do selekcji przeciwciał biologicznych), Multi Body i Pure Activator (innowacyjne leki biologiczne) oraz Apta Pheresis (medyczny wyrób terapeutyczny oparty o aptamery).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.