Kredyty i pożyczki

KNF pracuje nad dobrymi praktykami przewalutowania

Nadzorca zapoznał się z projektem rekomendacji mających ustalić odpowiednie zasady konwersji walutowych kredytów mieszkaniowych. Szczegóły założeń dopiero zostaną wypracowane.
Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Komisja Nadzoru Finansowego zapoznała się ze wstępnym projektem założeń rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk przy restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. Ma ona stanowić realizację jednej z rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej ze stycznia tego roku w sprawie restrukturyzacji tych kredytów na złote. Rekomendacja będzie uzupełnieniem przepisów projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (zmiany mają wprowadzić specjalny Fundusz Restrukturyzacji, na który złożą się banki i będą z niego finansować konwersję kredytów). Będzie to zbiór najlepszych praktyk w zakresie restrukturyzacji hipotek walutowych, mają m.in. wskazywać na kolejność (które najpierw) przewalutowania hipotek.

Jednak postanowienia rekomendacji mają odnosić się do restrukturyzacji wszystkich walutowych kredytów mieszkaniowych, a nie tylko tych na mocy ustawy o FWK. Banki mogą w tym zakresie ustalać własne zasady, ale wskazane jest, by były one zgodne z postanowieniami rekomendacji. Dlatego rekomendacja stanowić będzie nie tylko wypełnienie delegacji zawartej w projekcie ustawy, ale również prezentować ma najlepsze praktyki, jakie powinny być stosowane w restrukturyzacji, bez względu na parametry restrukturyzowanych kredytów.

Zakończenie prac nad założeniami rekomendacjami i przekazanie ich do akceptacji KNF zaplanowane zostało na moment następujący po zakończeniu prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi walutowych kredytów oraz po przekazaniu projektu rozwiązań ustawowych zmian dotyczących zasad funkcjonowania FWK do prac parlamentarnych. Prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi walutowych kredytów mieszkaniowych są w toku, a projekt ustawy o FWK został wniesiony do Sejmu, jednak termin rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem nie jest znany. Należy zatem mieć na uwadze, że założenia do rekomendacji mogą wymagać modyfikacji, stosownie do ewentualnych zmian w proponowanych przepisach – zaznacza KNF.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia do Kancelaria Prezydenta skierowała do Sejmu kolejny projekt ustawy frankowej (ma zmienić funkcjonowanie dotychczasowego FWK). Zaproponowano m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Teraz będzie to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają o 50 proc. dochody (dotąd było 60 proc.) - realnie to ok. 1 tys. zł na osobę w rodzinie. Ponadto zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z FWK wsparcia z 8 do 12 lat.

W przypadku kredytów walutowych ma powstać Fundusz Restrukturyzacyjny. Utworzony zostanie z wpłacanych kwartalnie składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych (maksymalnie 0,5 proc. wartości bilansowej portfela kredytów, co dałoby w skali roku ok. 3,2 mld zł, w kolejnych latach prawdopodobniej mniej). Banki, które zdecydują się restrukturyzować, czyli "odwalutowywać" kredyty odnoszone do walut obcych, będą mogły liczyć na zwrot różnic bilansowych między wartością kredytów przed i po restrukturyzacji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.