Handel i konsumpcja

TXM wyemituje nowe akcje, Redan chciałby objąć część

Emisja nowych akcji sieci sklepów dyskontowych TXM po 2 zł za sztukę proponowana przez zarząd poruszyła dziś inwestorami. Główny akcjonariusz deklaruje, że obejmie część papierów zachowując kontrolę. Szuka finansowania
Foto: materiały prasowe

Przechodząca proces naprawczy sieć dyskontów TXM kontrolowana przez łódzki Redan chciałaby uplasować emisję nowych akcji po 2 zł za sztukę. Zarząd poinformował o tym w środę wieczorem zwołując nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Dziś notowania TXM na GPW próbowały sprostać wyzwaniu. Wiadomo – jeśli na GPW będzie taniej, motywacji aby kupować papiery po 2 zł nie będzie.

Kurs przecenionych mocno w ostatnim miesiącu papierów zaczął czwartkową sesję od silnego, kilkunastoprocentowego wzrostu osiągając poziom 1,37 zł za walor. Niedługo potem – wyhamował. Po godzinie 10-ej zarówno notowania TXM, jak i Redanu świecą na czerwono.

Zwołane na 10 lipca NWZ TXM ma zagłosować w sprawie emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, obejmującej do niecałych 4,29 mln akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału w postaci emisji obligacji zamiennych o nominale 21 mln zł na maksymalnie 10,5 mln akcji serii H. Obecnie kapitał TXM dzieli się na 33,4 mln walorów.

Główny akcjonariusz TXM – łódzki Redan – zamierza poprzeć plany zarządu TXM i wziąć udział w podwyższeniu kapitału wydając na ten cel od 5 do 7 mln zł. Odzieżowa grupa chce jednak najpierw pozyskać na ten cel oraz na refinansowanie swoich zobowiązań pieniądze z emisji obligacji.

„Zarząd prowadzi rozmowy z inwestorami rozważającymi możliwość objęciach dwuletnich obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł. Poza objęciem akcji nowej emisji TXM SA środki z emisji obligacji byłyby przeznaczone także na spłatę części obecnego zadłużenia kredytowego Redan oraz ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia pozabilansowych produktów bankowych, z których korzysta Redan. Emisja obligacji spowoduje zatem wzrost zadłużenia finansowego Redan od 6 do 8 mln zł. oraz wzrost kosztów odsetkowych" – poinformował Redan.

Obecnie Redan ma 18,87 mln akcji TXM, odpowiadających 56,5 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 68 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Wylicza, że po przeprowadzeniu operacji przewidzianych w projektach uchwał na NWZ dyskontowej sieci jego udział spadnie do około 44,3 proc. kapitału i 55,4 proc. głosów.

Redan warunkuje swój udział w emisji TXM zaangażowaniem funduszu 21 Concordia 1 – drugiego istotnego akcjonariusza dyskontowej sieci. Jak podaje – inwestorzy rozmawiają.

Redan oczekuje, że Concordia lub podmioty przez nią wskazane, obejmą akcje lub obligacje zamienne na akcje TXM o wartości nominalnej nie mniejszej niż 20 mln zł.

Jak czytamy w projektach uchwał na NWZ TXM, oferty objęcia ich zostaną przedstawione do 24 września, a umowy nabycia mają zostać podpisane do 28 września włącznie i tego samego dnia opłacone.

„W drodze proponowanego przez zarząd spółki podwyższenia jej kapitału zakładowego przewidującego emisje nowych akcji na okaziciela serii G, Spółka zamierza pozyskać środki niezbędne dla przeprowadzenia programu naprawczego wdrażanego w konsekwencji wyników finansowych osiągniętych przez spółkę w roku obrotowym 2017" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

„Pozyskany w ten sposób kapitał przyczyni się, w ocenie zarządu spółki, do istotnego zwiększenia szans zmaterializowania się wszystkich pozytywnych efektów zaprojektowanych działań naprawczych. Środki finansowe zgromadzone przez spółkę z tytułu emisji nowych akcji na okaziciela serii G zostaną wykorzystane, wedle planów zarządu spółki, do wzmocnienia majątku obrotowego netto spółki" – przekonuje zarząd.

„Ponadto należy wskazać, że Spółka prowadzi z bankami finansującymi jej działalność gospodarczą negocjacje w sprawie utrzymania finansowania na niezmienionym poziomie. Dokapitalizowanie spółki stanowi istotny argument wspierający stanowisko negocjacyjne spółki" - czytamy.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły