REKLAMA
REKLAMA

Handel i konsumpcja

ZM Kania składa wniosek o postępowanie układowe

Spółka złożyła właśnie w sądzie rejonowym Katowice-Wschód wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego.
Foto: 123rf

Tłumaczy to koniecznością podjęcia działań restrukturyzacyjnych mających na celu poprawę sytuacji finansowej.

Zarząd emitenta ocenia, że spółka jest zagrożona niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne. Firma tłumaczy swoją trudną sytuację ekonomiczną ograniczonym dostępem do kapitału obrotowego, spowodowane w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w I kwartale 2019 r. Ograniczenia możliwości zakupu surowca miały spowodować opóźnienia w realizacji i zmniejszenie wielkości przychodów w stosunku do stanu sprzed okresu tej niestabilności operacyjnej.

Czytaj także: Henryk Kania zagrożony niewypłacalnością. 636,6 mln zł zadłużenia

Spółka chce przyspieszonego postępowania układowego, co pozwoli na wypracowanie wspólnego układu z wierzycielami. Wraz z Wnioskiem Emitent złożył m.in. propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny.

Wstępny plan restrukturyzacyjny zakłada wzmocnienie kontroli kosztów surowca, wzmocnienie kontroli cen i marżowości produktów, przywrócenie wolumenu produkcji i sprzedaży do wielkości osiąganych w trakcie 2018 r. – jednak „pod warunkiem pozyskania przez Spółkę kapitału obrotowego, którego na chwilę obecną Emitent nie posiada w ilości pozwalającej kontynuować produkcję". Firma ZM Kania chce przywrócić rentowność przez rozbudowę zakładów produkcyjnych, doposażenie maszyn i urządzeń, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Spółka proponuje podział wierzycieli na grupy ze względu na kategorie interesów. Grupa pierwsza to tzw. kluczowi dostawcy, czyli właściciele wierzytelności z tytułu dostaw surowca do produkcji, przekraczające kwoty 1.000.000. Druga grupa to obligatariusze, posiadacze serii F, H oraz I. Grupa trzecia obejmuje wierzycieli finansowych objętych układem z mocy prawa oraz tych, którzy wyrazili lub wyrażą zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności (kredytodawcy, pożyczkodawcy, leasingodawcy, firmy faktoringowe i inni wierzyciele finansowi). Grupa czwarta to ZUS i instytucje podatkowe. Piąte miejsce to drobni wierzyciele - czekający na mniej niż 40 tys. zł. Pozostali to wierzyciele nie objęci wcześniejszymi grupami. Spółka proponuje, że kluczowi dostawcy otrzymają 100 proc. łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek w 16 ratach kwartalnych.

Obligatariusze zostaną zaspokojeni w drodze emisji serii nowych obligacji restrukturyzacyjnych: wartość nominalna OR będzie równa 100 proc. łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek, kupon odsetkowy będzie wynosił 3,5 proc. w stosunku rocznym. Data wykupu tych obligacji przypadać będzie na koniec 84 miesiąca od daty początkowej. Wierzyciele finansowi zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 100 proc. łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz odsetek w 96 ratach. Wierzytelności ZUS, zobowiązania podatkowe zaspokojone poprzez odroczenie i ratalną spłatę 100 proc. wierzytelności w 96 ratach miesięcznych. Drobni wierzyciele dostaną 80 proc. kwoty wierzytelności głównej w 24 równych ratach miesięcznych. Pozostali otrzymają 80 proc. kwoty wierzytelności głównej do wysokości kwoty 100 tys. złotych oraz 40 proc. kwoty wierzytelności powyżej kwoty 100.000 złotych w 48 równych ratach miesięcznych.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA