Gospodarka

CFO.Belka z wyróżnieniem

Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, został laureatem Galerii Chwały Polskiej Ekonomii. Członkostwo w niej przyznawane jest raz w roku i jest wyróżnieniem dla polskich ekonomistów za osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.

Marek Belka, prezes NBP

Foto: Archiwum

Laureata wybiera jury, w którego skład wchodzą profesorowie polskich uczelni biznesowych: Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentanci instytucji publicznych oraz przedstawiciele wiodących firm sfery biznesu prywatnego.

– W ostatnich kilkunastu latach wspólnie przeszliśmy bardzo długą drogę. Z kraju peryferyjnego staliśmy się znaczącym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest nasz wspólny sukces – stwierdził Belka.

Przed Belką laureatami nagrody byli: Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Balcerowicz, Wiesław Rozłucki oraz Henryka Bochniarz. Od 2012 r. Galeria Chwały Polskiej Ekonomii organizowana jest przez Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa, które było w ostatnich dwóch dniach gospodarzem 43. Światowego Kongresu Dyrektorów Finansowych IAFEI. Odbył się on w Warszawie. Dyrektorzy finansowi z całego świata mieli okazję dyskutować o doświadczeniach z czasów kryzysu.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.