REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka

BVT przybliża się do debiutu na NewConnect

Emitent przewiduje, że uda mu się zadebiutować na alternatywnym rynku jeszcze w II kwartale 2015 r.

Kupiec, podmiot notowany na rynku NewConnect, posiada blisko 50 proc. udziałów w tej spółce. Podwyższyła ona kapitał zakładowy i zamierza złożyć w najbliższym czasie dokument informacyjny do GPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. Głównym przedmiotem działalności BVT jest windykacja należności masowych. Spółka z emisji akcji serii C pozyskała 800 tys. zł, sprzedając 20 tys. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 40 zł za sztukę. Pozyskane środki zostały przeznaczone na nabycie nowych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych, co w ocenie spółki powinno przyczynić się do dalszej poprawy wyników finansowych. - BVT rozwija się bardzo dynamicznie i za 2014 r. wypracowało zysk netto powyżej 800 tys. zł. Z kolei umowa zakupu należności z października 2014 r. o wartości 60 mln zł jest realizowana w transzach i częściowo została sfinansowana już ze środków pozyskanych z emisji akcji – komentuje Leszek Wróblewski, prezes zarządu Kupca. - Należności te wchodzą stopniowo do procesu windykacji, stąd wynik za I kwartał tego roku powinien ukształtować się na poziomie około 500 tys. zł. Są to bardzo dobre wyniki jak na pierwszy pełny rok działalności, a perspektywy zysku za cały 2015 r. są równie obiecujące – dodaje.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA