Fundusze inwestycyjne TFI

Trwa prawdziwy szturm na fundusze, ale głównie dłużne

Polacy przenoszą pieniądze z bankowych depozytów do funduszy inwestycyjnych. W lipcu do TFI mogło trafić nawet ponad 3 mld zł nowych środków. Klienci wybierają jednak głównie bezpieczne strategie.
Foto: Fotolia

Największe TFI w lipcu przyjęły po kilkaset milionów złotych nowych wpłat od klientów. Niektóre TFI zanotowały rekordy sprzedaży. Łączne saldo sprzedaży będzie oczywiście dodatnie i może przekroczyć 3 mld zł. Środki zostały zainwestowane głównie w fundusze dłużne.

Fundusz zamiast lokaty

Z przeprowadzonej przez nas ankiety wśród największych TFI wynika, że lipiec był bardzo dobrym, a dla kilku firm najlepszym w tym roku, miesiącem pod względem napływów nowych środków do funduszy. Klienci interesują się najbardziej funduszami obligacji. Zachętą może być defensywna strategia tego typu funduszy oraz bardzo dobre wyniki historyczne. Warto jednak pamiętać, co przyznają sami zarządzający, że po obniżkach stóp procentowych wypracowanie podobnych wyników jak w poprzednich latach jest teraz praktycznie nie możliwe. Z drugiej strony jednak zyski z funduszy i tak przebijają to, co oferują bankowe lokaty. Stąd napływ pieniędzy do TFI powiązanych kapitałowo z bankami nie powinien dziwić.

Głównie do obligacji

Tegorocznym liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych środków do funduszy, jest NN Investment Partners TFI. Okazuje się, że i lipiec był także świetnym miesiącem dla tego towarzystwa. Przewaga wpłat nad umorzeniami wyniosła aż 513 mln zł, a nieco ponad połowa z nowych środków trafiła na konto NN Krótkoterminowych Obligacji. Fundusz ten od początku roku zarobił 2,74 proc. przy średniej 0,61 proc. w całej grupie.

Niewiele mniej wpłat od NN Investment Partners TFI zyskały fundusze Santandera TFI. – Sprzedaż netto w funduszach zarządzanych przez Santander TFI wyniosła w lipcu blisko 498,5 mln zł. W strukturze sprzedaży netto dominowały fundusze dłużne, choć lipiec był też miesiącem kolejnej wysokiej sprzedaży Santander Prestiż Technologii i Innowacji – podsumowuje Marlena Janota, członek zarządu Santander TFI.

Co ciekawe, największe na rynku PKO TFI zyskało aż 1 mld zł w jeden miesiąc. – Nasza sprzedaż netto w lipcu wyniosła 1,04 mld zł. Największą popularnością cieszył się PKO Obligacji Długoterminowych ze sprzedażą netto na poziomie 624 mln zł – podaje Piotr Żochowski, prezes PKO TFI. Jak dodaje, do funduszy akcji klienci wpłacili 71 mln zł, a najwięcej do PKO Technologii i Innowacji (28 mln zł) i PKO Akcji Rynku Złota (20 mln zł).

Z kolei w Pekao TFI napływy w lipcu wyniosły ponad 305 mln zł netto. – Najlepiej sprzedawały się fundusze dłużne i dłużne krótkoterminowe: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus oraz Pekao Obligacji Samorządowych, co potwierdza, że klienci poszukują alternatywy dla nisko oprocentowanych depozytów – przyznaje Jacek Janiuk, prezes Pekao TFI.

Podobną kwotę zyskało BNP Paribas TFI. Co ciekawe, była to najwyższa wartość w historii tego towarzystwa. – Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym klienci chętnie inwestowali wolne środki w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – zauważa Jarosław Skorulski, prezes BNP Paribas TFI. – Łączne napływy netto do funduszy zarządzanych przez nasze TFI osiągnęły kwotę prawie 300 mln zł, co jest najwyższą miesięczną sprzedażą w naszej historii. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach najbardziej popularne wśród klientów były strategie dłużne – dodaje Skorulski.

Takie strategie wybierali również w większości klienci Noble Funds TFI. Tam łączna sprzedaż netto funduszy otwartych w lipcu wyniosła około 110 mln zł, natomiast liderem w przyciąganiu nowego kapitału był Noble Fund Obligacji.

Znów dobry miesiąc zaliczyło Investors TFI. Łączne napływy netto to nieco ponad 277 mln zł, a dodatnie saldo sprzedaży pojawiło się we wszystkich podstawowych kategoriach funduszy tego towarzystwa. W tym przypadku jednak najwięcej środków pozyskały fundusze mieszane, a zaraz po nich akcji.

Quercus TFI poinformował z kolei o pozyskaniu 167 mln zł netto.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.