Firmy

Grupa MCI deklaruje, że nie zwolni tempa

Spółka planuje uruchomienie tzw. instytucji zbiorowego inwestowania, utworzonej zgodnie z przepisami Luksemburga. Jej docelowa kapitalizacja to maksymalnie 500 mln euro. Kiedy ruszy?
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Niespełna 1 proc. zyskiwały w piątek po południu akcje MCI Capital, a walory powiązanego z nią Private Equity Managers drożały o ponad 6 proc. Obie firmy podały wyniki za II kwartał. MCI zanotowało w tym okresie ponad 11 mln zł straty, wobec 0,9 mln zł zysku przed rokiem, a PEM zwiększył zysk o 63 proc. do 2,9 mln zł.

Luksemburskie plany

Coraz więcej funduszy private equity zamierza skupić się na zarządzaniu swoim portfelem, jednak wciąż większość z nich poszukuje nowych okazji inwestycyjnych – wynika z najnowszego badania Deloitte. MCI ocenia, że ciekawych okazji na rynku nie brakuje.

W I półroczu 2019 r. giełdowa spółka lokowała swoje aktywa w pięć funduszy inwestycyjnych, reprezentujących pięć różnych strategii. Od dużych inwestycji typu buyout i growth poprzez inwestycje w rozpoczynające działalność małe technologiczne spółki po instrumenty dłużne i nieruchomości.

W sprawozdaniu z działalności dołączonym do raportu półrocznego możemy wyczytać, że MCI podtrzymuje plan uruchomienia instytucji zbiorowego inwestowania, utworzonej zgodnie z przepisami Wielkiego Księstwa Luksemburga. Będzie to alternatywny fundusz inwestycyjny, którego docelowa kapitalizacja wynosić ma do 500 mln euro. Zbieranie kapitału odbywać się będzie na warunkach oferty prywatnej. Partnerem zarządzającym funduszu będzie spółka prawa luksemburskiego, zależna od Private Equity Managers.

Na rynku funduszy w ostatnich latach widać duży ruch. Od 2011 r. do końca I połowy 2019 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych rynku niepublicznego w Polsce urosły z ponad 14 mld zł do 87,3 mld zł. Grupa ta obejmuje fundusze aktywów niepublicznych (w tym private equity), sekurytyzacyjne oraz fundusze nieruchomości.

Według oceny inwestorów najbardziej atrakcyjnymi sektorami pod kątem przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej w kolejnych dwóch latach będzie rynek TMT (technologia, media, telekomunikacja) oraz konsumpcji – wynika z raportu Wolf Theiss .

Wycena akcji nie chce rosnąć

MCI Capital wypracowało w I półroczu 2019 r. ponad 15 mln zł zysku netto wobec 56 mln zł rok temu. Wartość aktywów netto zwiększyła się do ponad 1,2 mld zł – głównie w wyniku wzrostu wycen certyfikatów, będących w posiadaniu MCI Fund Management sp. z o.o. Wskaźnik aktywów netto na akcję (NAV) wyniósł 22,74 zł i był o 1,2 proc. wyższy od wartości z końca 2018 r. Już od dłuższego czasu widać duże dyskonto wyceny papierów MCI na GPW w stosunku do NAV. W piątek za akcję MCI płacono 9,2 zł, czyli mniej, niż wynosiła cena w zakończonym w sierpniu skupie. Spółka nabyła wtedy 3 mln akcji za 30 mln zł – za każdą płaciła 10 zł.

Foto: GG Parkiet

O MCI w ostatnich miesiącach jest głośno przede wszystkim z powodu sporu pomiędzy grupą inwestorów (nie mogli wykupić certyfikatów MCI.TechVentures) a spółką z grupy MCI, czyli MCI Fund Management, która była uprzywilejowana. Działała zgodnie ze statutem, ale i tak sytuacja uderzyła w wizerunek grupy. Żeby zażegnać spór, może ona zrzec się części swoich praw. Czy tak się stanie, okaże się 25 września, kiedy strony będą głosować nad nowymi rozwiązaniami.

Powiązane artykuły