Firmy

Kapituła wybierze najlepsze raporty firm

Już po raz 15. Instytut Rachunkowości i Podatków organizuje konkurs The Best Annual Report. Jego celem jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Tegoroczna edycja będzie szczególna, ponieważ od przyszłego roku spółki będzie obowiązywał nowy elektroniczny format sprawozdawczości ESEF. – To radykalna zmiana w sposobie raportowania związana z mapowaniem (tagowaniem) sprawozdań finansowych, walidacją, nowym oprogramowaniem i koniecznością dostosowania się do nowych wymogów – wskazuje Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Do tego dochodzi wymóg raportowania zmian wywołanych pandemią Covid-19, która wywarła wpływ na działalność i otoczenie rynkowe większości giełdowych firm. – Często zaraportować trzeba informacje złe i bardzo złe, co jest wyzwaniem dla relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej. Generalnie wzrasta ryzyko prowadzenia działalności, nadzory wymagają dodatkowych informacji, a inwestorzy martwią się o swoje inwestycje – zauważa Małgorzata Gula. Wskazanie potencjalnego wpływu pandemii Covid-19 na działalność i wyniki firmy będzie jednym z aspektów podlegających ocenie jakości sporządzonych sprawozdań rocznych.

Jak co roku, ocenie będą podlegały sprawozdania z działalności spółek, gdzie kluczowe znaczenie mają informacje umożliwiające jak najpełniejszą ocenę przyszłej sytuacji emitenta. – Cenne są zatem opisy wyników i sytuacji finansowej, w szczególności te wyjaśniające przyczyny zmian, ale i naświetlające perspektywy. Co oczywiste, ocena tych perspektyw jest możliwa tylko dzięki prezentacji kierunków i planów rozwoju oraz strategii – wyjaśnia prof. Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego, członek kapituły konkursu. Kolejnymi ocenianymi elementami raportów rocznych będą skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane według MSSF/MSR. – Wpływ pandemii Covid-19 na sprawozdania finansowe sporządzane przy założeniu kontynuacji działalności jest ograniczony w większości przypadków do odpowiednich ujawnień. I właśnie jakość tych ujawnień będzie istotnym elementem oceny sprawozdań za rok 2019 – zauważa Monika Kaczorek, partner Mazars, członek kapituły konkursu.

Spółki przygotowują dodatkowe raporty dla interesariuszy. Są to raporty online, zintegrowane – one również poddawane są ocenie. Pod lupą znajdą się ponadto oświadczenia ze stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Partnerem konkursu na najlepszy raport roczny jest GPW w Warszawie. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet" jest patronem medialnym konkursu. JIM

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.