Firmy

Synektik: Wyniki wsparły notowania

W trakcie środowej sesji notowania Synektika rosły nawet o prawie 3 proc., ale przy mocno ograniczonych obrotach. Rynek pozytywnie odebrał raport wynikowy.
Foto: Adobe Stock

Producent  radiofarmaceutyków i dystrybutor sprzętu medycznego w I półroczu roku obrotowego 2018/2019 zarobił na czysto 9,1 ml zł. Wynik oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych (zmiana sposobu prezentacji nakładów na prace badawczo-rozwojowe oraz  rozpoznanie w poprzednim roku finansowym zysku na okazjonalnym nabyciu), wyniósł 10,1 mln zł, co rok do roku oznacza wzrost o ponad 300 proc. Zysk operacyjny zwiększył się o 14 proc. do 12 mln zł. Przychody wyniosły 84,8 mln zł i były o 100 proc. wyższe niż rok wcześniej.

- Za nami kolejny udany okres, zakończony rekordowym poziomem przychodów i zysków z powtarzalnej działalności. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju grupy, w tym postępująca dywersyfikacja oferty sprzętu medycznego, przekłada się nie tylko na atrakcyjne bieżące wyniki finansowe, ale również wzmacnia nasz potencjał dla dalszych wzrostów. Jestem przekonany, że w kolejnych kwartałach dostarczymy akcjonariuszom wielu podstaw dla inwestycyjnej satysfakcji, dalej podążając ścieżką wzrostu biznesu i jego wartości - skomentował Cezary Kozanecki, prezes Synektika.

Kluczowy wpływ na rekordowe wyniki miał skokowy wzrost sprzedaży segmentu dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług. Przychody segmentu w I półroczu wyniosły 74,5 mln zł i były o 126 proc. wyższe od przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu poprzedniego roku. O skokowym wzroście przychodów przesądziła ekspansja grupy w obszarze dostaw sprzętu do terapii, w tym sprzedaż systemów robotycznych da Vinci, jak również bardziej efektywna utylizacja środków wspólnotowych przeznaczonych na inwestycje w sprzęt medyczny. Prezes Synektik podkreśla, że perspektywy dla segmentu na kolejne okresy są także obiecujące. - Z sukcesami uczestniczymy w kolejnych postępowaniach przetargowych i obserwujemy rosnące zainteresowanie naszą ofertą. Liczby mówią same za siebie. Po sześciu miesiącach podwoiliśmy wielkość sprzedaży, a już na koniec kwietnia br. suma nowych umów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT, z terminem realizacji do końca roku 2018 finansowego, wyniosła 18,4 mln zł – wylicza.

W I półroczu 2018 roku finansowego, segment radiofarmaceutyków po raz kolejny odnotował wzrost sprzedaży. Przychody segmentu zwiększyły się rok do roku o 10 proc., do 10,3 mln zł, wobec 9,4 mln zł rok wcześniej. Na wzrost złożyła się rekordowa sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych, która zwiększyła się  o 28 proc., do 3,8 mln zł.

W I półroczu 2019 r.  Synektik sfinalizował drugą fazę badań klinicznych nad kardioznacznikiem – radiofarmaceutykiem wykorzystywanym do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI). Na początku kwietnia br. zakończony został okres obserwacji (tzw. follow-up) ostatniej grupy pacjentów, którym podano kardioznacznik. W toku przeprowadzonych badań nie odnotowano niepożądanych zdarzeń w związku z produktem badanym. Raport podsumowujący drugą fazę badań klinicznych, niezbędny do prowadzenia dalszych prac rozwojowych w ramach projektu, ma zostać sfinalizowany do końca czerwca 2019 r. - Niezależnie od prac nad kardioznacznikiem Grupa przygotowuje się do wprowadzenia w tym roku do sprzedaży dwóch nowych radiofarmaceutyków – Axumin oraz FET. Produkty te służą do diagnostyki w ramach pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) przy - odpowiednio - nowotworach prostaty oraz nowotworach mózgu i pozaczaszkowych. Wierzę, że zróżnicowanie oferty Synektik w segmencie radiofarmaceutyków ułatwi pacjentom korzystanie ze skuteczniejszej diagnostyki PET - dodaje Kozanecki.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.