Firmy

Niemieckie spółki pośrednio zależne od Boryszewa ogłoszą upadłość

W związku ze złożonym wnioskiem o upadłość spółek z Grupy ICOS, pośrednio zależnych od Boryszewa, grupa planuje dokonać odpisu wartości udzielonych pożyczek w kwocie ok. 87,3 mln zł, które obciążą jej jednostkowy wynik w 2021 roku.
Foto: materiały prasowe

Sprawa dotyczy spółek ICOS, Theysohn oraz Theysohn Formenbau, których działalność obejmuje produkcję zewnętrznych plastikowych elementów wyposażenia samochodów (nadkola, osłony podwozia, itp.) oraz produkcję wielkogabarytowych form wtryskowych. W I półroczu 2021 roku wygenerowały one 72 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2020 roku 129 mln zł) oraz 9 mln zł straty EBITDA (w 2020 rok strata wyniosła 36 mln zł). - Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, na podjęcie decyzji przez Grupę ICOS wpływa pogarszająca się sytuacja w zakresie pozyskiwania nowych zamówień od głównych klientów, jak również odroczenie znacznej części planowanych zamówień, co spowodowało znaczący spadek sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację ww. podmiotów są wysokie koszty stałe spółek Grupy ICOS oraz obecna sytuacja rynkowa związana z ograniczeniami produkcji u głównych klientów, spowodowaną m. in. problemami z dostępnością półprzewodników oraz nieplanowanym wzrostem pozostałych kosztów działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownie rosnących kosztów energii i surowców - wyjaśnia zarząd Boryszewa w komunikacie.

W ocenie zarządu Boryszewa przeprowadzenie upadłości pod zarządem własnym pozwoli na ukierunkowaną i kontrolowaną restrukturyzację, ograniczenie kosztów wygaszenia działalności nierentownych obszarów oraz zaspokojenie wierzycieli Grupy ICOS na optymalnym poziomie. - awws7uUpadłość pod zarządem własnym pozwoli na sprawne i transparentne prowadzenie procesu wobec wszystkich interesariuszy, co pozwoli na skrócenie czasu procesu oraz będzie miała zasadniczy wpływ na utrzymanie reputacji i wizerunku grupy kapitałowej. Według szacunków koszty wsparcia procesu upadłości nie przekroczą kwoty 2 mln euro - wyjaśniono w komunikacie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.