Finanse

Coraz grubsze portfele funduszy inwestycyjnych

Maj był kolejnym miesiącem wzrostu aktywów w funduszach zarządzanych przez towarzystwa. Od początku roku przybyło im już około 24 mld zł.
Foto: Adobestock

Branża funduszy inwestycyjnych może kolejny miesiąc zaliczyć do udanych – co prawda nie wszystkie fundusze zarabiały, jednak klienci znów dopisali, a łączne aktywa się zwiększyły.

Rosną fundusze akcji

Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w maju o około 3 mld zł, do blisko 305 mld zł. Licząc od początku roku, TFI przybyło już około 24 mld zł kapitału. W maju częściowo było to zasługą klientów, którzy znów więcej kapitału wpłacili do funduszy, niż z nich wycofali. Jednak pod względem stóp zwrotu maj nie dla wszystkich był udany. Rewelacyjnie zachowały się znów fundusze akcji, natomiast dłużne, czyli największa grupa na rynku, zawiodły. Maj pokazał też, że część klientów zaczyna się wycofywać z najsłabszych w tym roku strategii dłużnych.

Wzrost aktywów pod zarządzaniem odnotowała większość TFI. Był to jednak spokojniejszy miesiąc od poprzednich i żadnemu nie udało się zanotować dwucyfrowej dynamiki wzrostu. O około 7 proc. przyrosły aktywa w Superfund TFI. Jednym z szybciej rosnących ponownie był też Alior TFI, którego aktywa na koniec maja zbliżyły się do 1,5 mld zł, zwiększając się w maju o blisko 5 proc. Odrobinę mocniej zwiększył się łączny kapitał w funduszach Superfund TFI, sięgając na koniec miesiąca 446 mln zł. Do tego po około 4 proc. zwyżki odnotowały MetLife TFI oraz Quercus TFI.

Foto: GG Parkiet

Istotnie pod kreską znalazło się Insignis TFI – zgromadzony kapitał w funduszu skurczył się w miesiąc o blisko 17 proc., do 209 mln zł. Na minusie (3,2 proc.) finiszowało także Templeton Asset Management (Poland) TFI. Towarzystwo na koniec maja miało 239 mln zł pod zarządzaniem. Słabszy miesiąc mają za sobą jeszcze Opera TFI, Skarbiec TFI oraz Baltic Capital TFI.

PKO na czele

Maj był kolejnym dobrym miesiącem pod względem sprzedaży funduszy (1,3 mld zł), jednak – jak pisaliśmy – saldo sprzedaży dla całego rynku było najniższe od około roku. Był to skutek odpływów w wysokości 0,8 mld zł netto z funduszy dłużnych. Uczestnicy rezygnowali najczęściej z funduszy papierów długoterminowych, które zachowują się w ostatnich miesiącach najsłabiej ze wszystkich funduszy dłużnych.

Jak szacuje serwis analizy.pl, w przypadku dwóch funduszy dłużnych sprzedaż netto przekroczyła 0,1 mld zł i były to PKO Obligacji Skarbowych oraz PKO Obligacji Samorządowych (odpowiednio 0,3 i 0,2 mld zł).

Najwięcej nowych wpłat przypadło funduszom mieszanym, prawie 0,7 mld zł, co według analiz.pl było najwyższą kwotą od blisko ośmiu lat. W tej grupie klienci postawili głównie na Pekao Kompas oraz BNP Paribas Aktywnego Inwestowania.

Niewiele mniej jako grupa pozyskały fundusze akcji (około 0,7 mld zł). Podobnie jednak jak w poprzednich miesiącach uczestnicy funduszy dopłacają większość kapitału do funduszy akcji zagranicznych. Ostatnio jednak rośnie zainteresowanie krajowymi portfelami, a szczególnie funduszami akcji małych i średnich spółek. Przyciągnęły one w maju około 150 mln zł ze 190 mln zł łącznych napływów do polskich akcji i było to najwięcej od 2015 r.

Do portfeli pracowniczych planów kapitałowych trafiło 290 mln zł.

W maju dodatni bilans sprzedaży odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu, wśród których bestsellerami są: Santander Prestiż Alfa, fundusze surowcowe, wśród których najpopularniejszy okazał się fundusz pasywny NN (L) Indeks Surowców, a także fundusze aktywów niepublicznych.

Majowym liderem sprzedaży zostało PKO TFI, do którego funduszy wpłacono 471 mln zł netto. Za nim znalazło się Pekao TFI z wynikiem 167 mln zł, a trzecie miejsce zajęło Santander TFI, którego klienci zainwestowali dodatkowe około 146 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.