Finanse

Dobry marzec na GPW

W marcu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 40,9 mld zł, czyli o 57,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 39,5 proc. rdr do poziomu 35,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 556,5 mln zł, o 33,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca wyniosła 58 081,50 pkt i była o 39,5 proc. wyższa niż przed rokiem - poinformowała GPW.

Na rynku NewConnect w marcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 31,6 proc. rdr do poziomu 837,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 30,8 proc. rdr i wyniosła 831,0 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1,5 mln szt., czyli o 13,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 43,0 proc. rdr do poziomu 654,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 11,4 proc. rdr do 246,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 107,4 proc. rdr do 606,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 53,4 proc. rdr do 26,3 tys. szt.

W marcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 23,8 proc. rdr do poziomu 282,2 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 51,7 proc. rdr do 70,4 mln zł. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 102,8 mld zł, wobec 95,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 18,2 proc. rdr do poziomu 216,6 mln zł.

Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu wyniosła 568,7 mld zł (122,0 mld euro). Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 135,1 mld zł (243,6 mld euro).

Na rynku NewConnect zadebiutowały w marcu akcje spółki Genomtec S.A. (wartość oferty: 8,0 mln zł).

Na rynku Catalyst w marcu zadebiutowały obligacje miasta Puławy (wartość oferty: 24 mln zł), miasta Tarnobrzeg (wartość oferty: 27,2 mln zł) oraz miasta Konin ( wartość oferty: 26,2 mln zł).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.