Finanse

PZU: duży wzrost ceny docelowej

Analitycy Haitong Banku podnieśli rekomendację dla akcji PZU do „kupuj” z „neutralnie”. Mocno w górę poszła też cena docelowa – do 37,5 zł z 28,4 zł. Obecnie kurs sięga 33,5 zł.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Haitong Bank podwyższył prognozy zysku netto na lata 2020-22 odpowiednio o 21/3/8 proc., głównie dzięki wyższej prognozie dla segmentu ubezpieczeniowego o 14/9/14 proc. za sprawą wyższej sprzedaży, przychodów inwestycyjnych i niższych kosztów. Jednocześnie analitycy obniżyli prognozę zysku netto dla samego segmentu bankowego we wspomnianym okresie odpowiednio o +4/-22/-17 proc. biorąc pod uwagę niższe stopy procentowe.

Wysokie ROE i dywidenda?

Analitycy oczekują, że zysk netto w latach 2020-22 wyniesie odpowiednio 1,8 mld PLN (spadek o 45 proc. r/r), 3,05 mld PLN (wzrost o 69 proc. r/r) i 3,32 mld PLN (wzrost o 9 proc. r/r). Oczekiwania analityków co do zysków we wspomnianym okresie wciąż różnią się od konsensusu o -3/+6/+5 proc. PZU jest wyceniane na rok 2021 ze wskaźnikiem P/E na poziomie 9,5x, podobnie jak jego międzynarodowi konkurenci. Według analityków premia byłaby uzasadniona, biorąc pod uwagę wysoki potencjał dywidendowy i wysokie ROE. Największe ryzyka dla spółki to obecnie zagrożenia dotyczące niepewności co do strategii w sektorze bankowym i presji na jego rentowność, do tego dochodzą wyższe roszczenia ubezpieczeniowe oraz potencjalnie negatywne konsekwencje spowolnienia gospodarczego dla wolumenu sprzedaży oraz utraty wartości należności.

KNF warunkowo pozwoliła towarzystwom ubezpieczeniowym na wypłatę w postaci dywidendy 100 proc. zysku netto za 2019 r. i do 50 proc. zysku netto za 2020 r. Analitycy oczekują, że wskaźnik Solvency II Grupy PZU w II kw. 2020 r. który wyniósł 258 proc., umożliwi wypłatę dywidendy na akcję w wysokości 3,91 PLN, co daje stopę dywidendy 11,6 proc. Zawiera się w tym 2,86 PLN (75 proc. z zysku netto za 2019 r.) i 1,05 PLN (50 proc. z zysku netto w 2020 r.). Analitycy oczekują, że wysokość dywidendy na akcję w latach 2021/22 wyniesie 2,7/2,8 PLN (stopa dywidendy 8,0/8,3 proc.). Zarząd spółki chce, aby PZU była spółką dywidendową, stąd analitycy oczekują, że nowa strategia utrzyma politykę dywidendową ze wskaźnikiem wypłacalności na poziomie 50-80 proc.

Segment bankowy czeka na nową strategię

Zarząd przyznaje, że istnieje potrzeba przebudowy strategii dla sektora bankowego, ponieważ obniżki stop procentowych zmniejszyły oczekiwany wkład aktywów bankowych dla zysku operacyjnego do 5/44/48 proc. w latach 2020/22. Jednak po tym jak Bank Pekao przejął Idea Bank w procesie przymusowej restrukturyzacji z początkiem roku, analitycy oczekują, że potencjalna fuzja z Alior Bankiem zostanie zawieszona przez PZU. Oba banki pracują nad własnymi programami oszczędnościowymi, co powinno korzystnie przełożyć się na ich rentowność w dłuższym okresie.

PZU ma planuje zaprezentować nową strategię 25 marca, o godzinie 18. O ile rentowność zarówno w ubezpieczeniach majątkowych (łączny wskaźnik mieszany po 9 mies. 2020 r. wyniósł 88,7 proc. wobec założonego w strategii poziomu 92 proc.) jak i na życie (marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnych nadal wynosiła we wspomnianym okresie 25,7 proc. znacznie lepiej od założonego w strategii poziomu ponad 20 proc. na 2020 r.) była wyższa od zakładanej w strategii, ROE w wysokości 22 proc., wydaje się nierealne biorąc pod uwagę, że niskie stopy procentowe wywierają presję na segment bankowy. Stąd też analitycy spodziewają się, że docelowe ROE w nowej strategii zostanie wyznaczone na 18-20 proc.

Ubezpieczenia jeszcze mają duży potencjał?

Zdaniem ekspertów Haitonga segment ubezpieczeniowy w Polsce jest słabo rozwinięty w porównaniu do Europy Zachodniej i krajów regionu. O ile wyższe płace poprawiają dostępność, a pandemia zwiększa świadomość konieczności ubezpieczania się, restrykcje związane z lockdownem przekładają się na niższą sprzedaż nowych polis. Jednocześnie wyższy wskaźnik utrzymań i odnowień działa na korzyść PZU jako lidera rynku. Haitong Bank oczekuje, że PZU skupi się na ekspansji w segmencie ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych oraz aktualizuje prognozę wyników w segmencie ubezpieczeniowym na lata 2020/22 o +14 proc./+9 proc./+14 proc.

Ten tekst jest skrótem rekomendacji Haitong Banku, której autorem jest Marta Czajkowska-Bałdyga. Jej pierwsze rozpowszechnienie miało miejsce 23 marca o godz. 8:00

Załączniki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.