Felietony

Indeks z chmury

Jedną z rewolucji, która dynamicznie rozwija się w świecie technologii jest obecnie chmura obliczeniowa.

dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor działu produktów informacyjnych i wskaźników, GPW

Foto: materiały prasowe

Najkrócej, to usługa, która polega na przechowywaniu danych na serwerze wybranego usługodawcy. Dane te to najczęściej multimedia, zdjęcia, filmy, ale także oprogramowanie, wirtualny sprzęt i bazy danych. Chmura daje nam dostęp do danych z każdego miejsca na ziemi, gdzie mamy połączenie z internetem. Rynek przetwarzania w chmurze w 2019 r. był wyceniany na 266 mld USD. Przewiduje się, że w latach 2020–2027 wzrost wskaźnika średniego rocznego wzrostu wyniesie 14,9 proc. Rosnące znaczenie i popularność chmury doprowadziły do uruchomienia pierwszego indeksu Global Cloud Computing Technology Index oraz bazującego na nimi funduszu ETF.

Pierwotnie przetwarzanie w chmurze skupiało się na prostych usługach, takich jak zapisywanie i udostępnianie plików online. Obecnie obejmują one także hosting operacji oprogramowania, tzw. SaaS, tworzenie instancji, uruchamianie i zarządzanie pakietem modułowym platformy obliczeniowej (PasS) czy też podstawowe sieci niskiego poziomu lub fizycznych zasobów komputerowych (IaaS). Oczekuje się, że wraz z globalnym rozwojem technologii 5G, firmy działające w segmencie przetwarzania w chmurze prawdopodobnie skorzystają na rosnącym zapotrzebowaniu na wzajemne połączenia.

Konstrukcja portfela indeksu Global Cloud Computing Technology Index bazuje na kryteriach branżowych. Na etapie preselekcji kwalifikują się do niego spółki, zajmujące się oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem lub usługami hostingu internetowego. Ponadto, w indeksie mogą znaleźć się firmy dostarczające oprogramowanie dla infrastruktury sieciowej, komunikacyjnej, infrastruktury przechowywania danych oraz zdywersyfikowanej infrastruktury IT. W tej kategorii mogą znaleźć się również podmioty produkujące dyski i urządzenia peryferyjne do przechowywania danych, systemy przechowywania informacji i dysków oraz producenci sprzętu do przechowywania danych. Pod uwagę brane są również kryteria rynkowe. Spółki charakteryzujące się niską płynnością lub niską kapitalizacją są wykluczane z indeksu.

Wartość początkowa indeksu została ustalona na 100 pkt i przeliczona wstecz do kwietnia 2011 r. Według tych wyliczeń, w listopadzie 2016 r. indeks przekroczył 200 pkt. Jednak jego dynamiczny wzrost nastąpił od września 2017 r., kiedy bił on kolejne rekordy. Najwyższy dotychczas poziom indeksu spółek związanych z technologią chmury osiągnął pod koniec kwietnia 2021 r., wynosząc 627 punktów.

Obecnie listę uczestników indeksu tworzy 15 spółek, które są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Największy udział w indeksie mają firmy amerykańskie. IBM, Equinix oraz Fortinet odpowiadają za 22 proc. składu indeksu. Wśród zagranicznych jego uczestników są Atlassian z Wielkiej Brytanii oraz kanadyjski Shopify.

Twórcy indeksu nie mają wątpliwości, że technologia chmurowa to jeden z ważniejszych trendów przyszłości. W połączeniu z globalnym wdrożeniem technologii 5G, chmura obliczeniowa umożliwi swobodne przemieszczanie się, wybór miejsca, w którym chcemy pracować, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich cennych i niezbędnych danych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.