Energetyka

Columbus Energy pozyskał 105 mln złotych na inwestycje

Spółki z grupy kapitałowej Columbus zawarły z mBankiem umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości do 105,7 mln zł.

Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy

Foto: materiały prasowe

Władze spółki tłumaczą w komunikacie, że kredyt zostanie przeznaczony na zrefinansowanie inwestycji w portfel 38 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 32,7 MW. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zawieszających związanych przede wszystkim z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji oraz otrzymaniu wymaganych zgód korporacyjnych, a jego spłata będzie realizowana w ratach półrocznych, z terminem ostatecznej spłaty do 31 grudnia 2031 r.

– Dywersyfikując strumienie przychodów, konsekwentnie rozwijamy biznes w poszczególnych segmentach, m.in. powiększając nasz portfel farm fotowoltaicznych. Pozyskane finansowanie umożliwi nam zwiększenie dynamiki rozwoju naszych projektów. Środki pozyskane z mBanku w ramach kredytu inwestycyjnego przeznaczymy na refinansowanie wybudowanych farm, dzięki czemu będziemy mogli realizować kolejne inwestycje – mówi Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.