ESG

Rośnie rola banków w zrównoważonym rozwoju gospodarki

Banki nie tylko dostarczają kapitał na finansowanie zielonych inwestycji, ale podejmują wiele działań, które mają na celu budować lepsze społeczeństwo. Liderzy branży, tacy jak mBank, wdrażają „Zasady odpowiedzialnej bankowości" pod patronatem ONZ.
Foto: materiały prasowe

Materiał przygotowany we współpracy z mBankiem

Konsumenci, pracownicy i inwestorzy coraz częściej oczekują, że biznes będzie aktywnie włączał się w rozwiązywanie problemów społecznych czy w walkę ze zmianami klimatu. A firmy, szczególnie te duże, chętnie podejmują to wyzwanie, ponieważ rozumieją, że dzięki temu mogą stać się liderami swoich sektorów. Coraz ważniejsze stają się więc zagadnienia ESG (ang. environmental, social, governance), czyli zarządzanie wpływem biznesu na kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. W wielu firmach są one już nie „dodatkiem" do działalności gospodarczej, ale jednym z jej strategicznych filarów. Firmy rozumieją bowiem swoją odpowiedzialność za swój wpływ na otoczenie, w którym działają. A przy okazji szukają szans biznesowych w produktach i usługach, które mogą być częścią odpowiedzi na cywilizacyjne wyzwania.

Wsparcie zielonej transformacji

Banki, jako liderzy zrównoważonego rozwoju, wspierają inne branże w transformacji. Instytucje finansowe od lat zajmują wysokie pozycje w Rankingu Odpowiedzialnych Firm i w innych zestawieniach ESG. Rola banków w tym zakresie w najbliższych latach będzie tylko rosła. A to za sprawą Unii Europejskiej, która w ramach strategii Zielonego Ładu zamierza przekształcić Wspólnotę w obszar neutralny klimatycznie. Osiągnięcie tego ambitnego celu do 2050 r. będzie wymagać jednak ogromnych nakładów, a Unia Europejska zakłada, że zielona transformacja będzie w znacznej mierze finansowana przez sektor bankowy. Szacuje się, że aby osiągnąć ten cel, tylko w Polsce potrzebne jest 275–365 mld euro. Z tej kwoty 200–300 mld euro ma pochodzić z sektora prywatnego, w tym 120–180 mld euro od banków.

Banki będą musiały ujawniać, jaką część ich portfela stanowią tzw. zielone aktywa. Aby to robić, muszą ściśle współpracować ze swoimi klientami korporacyjnymi. To stawia banki w roli lidera odpowiedzialnego biznesu, który będzie zachęcał inne branże do ekotransformacji, uruchamiania zielonych inwestycji i spełniania standardów ESG.

Energia do działania

Już dziś pożyczkodawcy podejmują działania w tym zakresie, m.in. przez zwiększanie finansowania dla projektów związanych z energią odnawialną. W czołówce banków finansujących projekty zarówno w obszarze farm wiatrowych, jak i farm fotowoltaicznych jest mBank.

– Bardzo nas cieszy rozwój tego rynku i rosnąca liczba instytucji finansowych gotowych finansować odnawialne źródła energii. W mBanku zwiększyliśmy wewnętrzny limit na finansowanie zielonej energii do 4 mld zł i aktywnie z niego korzystamy. Finansujemy kilkanaście dużych projektów rocznie. Jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych banków budujących konsorcja bankowe dla większych projektów – wskazuje Tomasz Niewola, dyrektor departamentu finansowania strukturalnego mBanku. Dodaje, że mBank coraz chętniej będzie też finansować projekty w mniejszej skali. Przykładowo: bank wspiera także projekty, które klienci realizują, aby generować zieloną energię na potrzeby własnej działalności produkcyjnej i usługowej.

Banki oferują nie tylko kredyty czy leasing na rozwijanie OZE, ale też inne sposoby na pozyskanie kapitału, takie jak zielone obligacje. Tu również jednym z pionierów jest mBank. Jego zielone obligacje są zgodne z międzynarodowymi standardami, co zapewnia, że ich emisje pozwalają realizować cele środowiskowe, takie jak np. zmniejszenie emisji CO2. W tym roku mBank jako wyłączny organizator emisji i diler zorganizował imponujący program emisji zielonych obligacji o wartości 1 mld zł dla firmy R.Power. Wyemitował również i uplasował własne zielone papiery o wartości 0,5 mld euro. Była to pierwsza emisja tego typu w formacie EUR Senior Non-Preferred zrealizowana przez polską instytucję nierządową. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, widocznym w pokaźnej nadsubskrypcji.

Praca na wielu frontach

Działania banków w ramach ESG nie są jednak kierowane wyłącznie do instytucji. Pożyczkodawcy robią wiele w zakresie oferty dla klientów indywidualnych. W 2020 r. mBank wprowadził do swojej oferty dwa nowe rodzaje wirtualnych kart płatniczych, które nie wymagają produkcji ich plastikowych odpowiedników. Dzięki temu udaje się zaoszczędzić setki kilogramów tworzyw sztucznych rocznie.

Z kolei klienci bankowości prywatnej mBanku w Strategie Zrównoważone ESG zainwestowali już ponad 110 mln zł, czyli niemal połowę kapitału zaangażowanego w strategie o porównywalnym poziomie ryzyka. W najbliższych miesiącach mBank planuje uzupełniać ofertę o kolejne „zielone" produkty. Wśród nich znajdą się m.in. zrównoważone fundusze inwestycyjne, które będą zarządzane przez własne TFI mBanku. Instytucja pracuje też nad ofertą kredytów na niskoemisyjne nieruchomości.

Banki, zachęcając do zrównoważonego rozwoju, same zmniejszają swój negatywny wpływ na otoczenie, na przykład swój ślad węglowy. W listopadzie 2020 r. mBank przeniósł główną siedzibę w Warszawie do nowoczesnego budynku – Wieży mBank. Wyróżnia się on licznymi rozwiązaniami minimalizującymi zużycie energii i wpływ na środowisko, które są potwierdzone certyfikatem BREEAM na najwyższym poziomie. To oraz inne działania sprawiły, że w 2020 r. mBank znacznie obniżył swoje emisje gazów cieplarnianych.

Czas pandemii uwrażliwił też biznes na kwestie społeczne. Obok inicjatyw chroniących zdrowie klientów, takich jak szybka cyfryzacja usług, banki zaangażowały się w różnorakie projekty. Po ogłoszeniu lockdownu mBank postanowił wesprzeć przedsiębiorców w przejściu do e-commerce i uruchomił kampanię społeczną Cyfrowe Rewolucje. Bank już kolejny rok z rzędu wspiera też WOŚP. Innym przykładem jest mFundacja, która pomaga dzieciom i młodzieży w rozwijaniu talentów matematycznych, żeby jako dorośli potrafili dobrze liczyć, w tym dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi. W ramach strategii odpowiedzialnego biznesu banki angażują się także w promowanie kultury. Przykładem takich działań jest projekt „m jak malarstwo", w ramach którego mBank zbudował pierwszą w Polsce korporacyjną kolekcję obrazów autorstwa współczesnych, młodych artystów. W ramach tej inicjatywy do 12 grudnia w Sopocie można oglądać wystawę „m jak młodość", pierwszy publiczny pokaz nowej kolekcji mBanku.

Odpowiedzialność według zasad ONZ

Pożyczkodawcy są świadomi roli, jaką będą pełnić w świecie coraz mocniej skoncentrowanym na ESG. Tworzą odpowiednie strategie i przystępują do międzynarodowych inicjatyw. Jedną z kluczowych są „Zasady odpowiedzialnej bankowości" (ang. Principles for Responsible Banking) pod patronatem ONZ.

Do tej inicjatywy przystąpił właśnie mBank i jako pierwsza instytucja w Polsce zrobił to samodzielnie, bez wsparcia zagranicznego właściciela. Jako sygnatariusz mBank będzie mierzyć swój wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne, wyznaczać i realizować ambitne cele tam, gdzie ten wpływ jest największy, i regularnie informować o swoich postępach.

– W mBanku jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za kondycję finansową naszych klientów, za budowanie społeczeństwa dobrobytu i równych szans oraz za środowisko naturalne. Wierzę, że możemy odnosić sukcesy tylko wtedy, gdy nasza działalność będzie przynosiła korzyści naszemu otoczeniu, w tym naszym klientom, inwestorom, pracownikom, partnerom biznesowym i całemu społeczeństwu – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

„Zasady odpowiedzialnej bankowości", opracowane przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI), stanowią globalny standard. Przyjmują go największe instytucje finansowe w Polsce i na świecie, które są liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Łącznie do tej inicjatywy przystąpiło ponad 250 banków. Ich zadaniem jest prowadzić ku przyszłości, w której branża bankowa wnosi pozytywny wkład, jakiego oczekuje społeczeństwo. ONZ prowadzi też inne inicjatywy, takie jak Climate Positive czy UN Global Compact, bądź Climate Leadership UNEP/GRID, do której mogą przystępować firmy z różnych branż.

Firmy z różnych sektorów coraz chętniej uczestniczą również w ratingach ESG i starają się o włączenie do indeksów giełdowych odpowiedzialnych spółek. Przykładem jest polski indeks WIG-ESG, a za granicą FTSE 4 Good czy Bloomberg Gender Equality Index. W składzie powyższych indeksów znajduje się mBank, który posiada ponadto wysokie oceny w ESG Risk Rating, opracowanym przez Sustainalytics, a także w MSCI ESG Rating, przygotowanym przez Morgan Stanley.

Rosnąca popularność ratingów ESG to dowód, że trend przyspiesza w środowisku biznesowym. Rolą banków jest wspierać swoich klientów w przejściu do bardziej zrównoważonej przyszłości, „przecierać szlaki" i oferować usługi, które pomagają chronić środowisko i budować dobrobyt społeczeństwa.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.