Chemia

Jest nowa strategia. Azoty rozważą mały atom i OZE

Grupa Azoty rozważy wejście w energetykę wiatrową oraz małych reaktorów SMR. Ma to pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii. Nowa strategia do 2030 r. zakłada obranie kursu na zeroemisyjną gospodarkę.
Foto: Fotorzepa, Piotr Guzik

„Zielone Azoty"

Strategia Grupy Azoty 2021-2030 ma zawierać działania, napędzające przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. W ramach nowej strategii uruchomiony zostanie projekt „Zielone Azoty", którego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 r. ma osiągnąć 300 MW. Rozważane przez Grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR, ma pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii. -  Grupa Azoty przeprowadzi również do 2024 roku analizy dotyczące budowy w siatkach swoich największych fabryk małych, modułowych elektrowni atomowych (SMR). Elektrownie takie umożliwiałyby stabilizację miksu energetycznego Grupy i gwarantowałyby konkurencyjną cenę mediów energetycznych – czytamy w komunikacie.

Głównymi celami w obszarze energetyki ma być m.in. dywersyfikacja źródeł energii i odchodzenie od źródeł węglowych, głównie na rzecz OZE i - przejściowo - gazu ziemnego oraz maksymalizacja wykorzystania synergii pomiędzy energetyką i instalacjami chemicznymi np. w obszarze produkcji energii z ciepła procesów chemicznych.

„Zielone nawozy"

Grupa Azoty chce także realizować projekty związane z zrównoważonym rozwojem w rolnictwie,  zgodnie z Europejskim Zielonym Ładzie.  –  Dużo uwagi koncentrujemy również na naszej kluczowej inwestycji Polimery Police i nowym segmencie biznesowym Poliolefiny. Przed nami wiele wyzwań związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną. Nie mam jednak wątpliwości, że jako Grupa Azoty dysponujemy technologiami i rozwiązaniami, dzięki którym będziemy nadal umacniać czołową pozycję w europejskiej branży nawozowo-chemicznej, w zgodzie z regulacjami polityki klimatycznej – powiedział Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Wśród nowych projektów w tym zakresie mają znaleźć się m.in.: biodegradowalne otoczki granulowanych nawozów, opracowane we współpracy z Compo Expert, nawozy dla terenów leśnych, inhibitory ureazy i nitryfikacji oraz formuły nawozowe wzbogacone o mikroelementy poprzez zagospodarowanie strumieni odpadowych.

Grupa Azoty chce także realizować również działania m.in. z obszaru recyklingu tworzyw polimerowych (poliolefin, poliamidów), czy odzysku fosforu i potasu z alternatywnych źródeł. Rozważana jest również realizacja projektu sekwestracji, czyli zatłaczania dwutlenku węgla (CO2) do nieeksploatowanych wyrobisk górniczych (CCS - carbon capture and sequestration).

Program dekarbonizacyjny

Wdrożenie i realizacja projektów z zakresu programu dekarbonizacyjnego ma pozwolić Grupie Azoty na obniżenie szacowanej emisji dwutlenku węgla (CO2) w 2030 roku o ponad 800 tys. ton w stosunku do roku 2020 oraz o 3,7 mln ton/rok w stosunku do referencyjnego w Unii Europejskiej roku 1990.

Grupa Azoty zakłada, że emisja CO2 względem 2020 roku zostanie zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 procent emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz.  - Zgodnie ze strategią, do 2030 roku nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty o 65 proc. w stosunku do roku 2020 – czytamy w komunikacie.

Strategia zakłada ograniczenie użycia energii elektrycznej „systemowej" produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50 proc. energii łącznie zużywanej. W pespektywie 2030 roku, nakłady inwestycyjne na projekty „zielone" i dekarbonizacyjne mają wynieść blisko 2,7 mld zł.  Dzięki planowanym inwestycjom Azoty chcą uniknąć kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc.

Udział Grupy Azoty w rozwoju rynku wodorowego

Grupy Azoty chce uczestniczyć w rozwoju europejskiego rynku wodorowego. Grupa prowadzi analizy ekonomiczne i techniczne w kierunku produkcji energii elektrycznej z własnych źródeł odnawialnych. Docelowo produkcja „zielonego wodoru" ma pochodzić elektrolizerów zasilanych właśnie tą energią. Kontynuowane będą również prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i uruchomieniem laboratorium akredytacji jakości wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie.

Najważniejsze cele finansowe to osiągnięcie marży EBITDA na poziomie powyżej 16 proc. w perspektywie 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku kluczowego kowenantu Grupy – relacji długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,0. Po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną Grupa Azoty ma być gotowa do wypłaty dywidendy na poziomie powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Okiem analityków

Zdaniem analityków DM BDM nowa strategia kładzie duży nacisk na dekarbonizacje, co nie jest zaskoczeniem, choć mały na wodór, gdzie zaangażowanie grupy ma się ograniczać gł. do działalności B&R. P- odkreślamy, że Polska jest trzecim w Europie producentem wodoru (1 mln ton), a Grupa Azoty największym w kraju ( powyżej 400 tys. ton sprężonego H) i oczekiwaliśmy większego skupienia na tym obszarze – czytamy w opinii.

W ich opinii, dekarbonizacja grupy o wartości 2,7 mld zł w perspektywie do 2030 r. wydaje się niskim nakładem w relacji do zapowiadanych celów. - Zwracamy uwagę, że strategia odchodzenia od węgla nie współgra na razie z realnymi działaniami, gdzie w Puławach w 2022 roku spółka oddaje nowy węglowy blok na ok. 400 tys. ton węgla – czytamy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.