REKLAMA
REKLAMA

Chemia

Dębica z niższym zyskiem

Oponiarska spółka w II kwartale br. zarobiła na czysto 12,4 mln zł, co oznacza spadek o 29 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku.
Foto: spółka

Przychody ze sprzedaży wyniosły 468 mln zł i były zbliżone do poziomu sprzed roku.

W I półroczu spółka wypracowała 67,6 mln zł zysku netto, o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej Sprzedaż w tym okresie spadła o prawie 3 proc. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear po I półroczu 2018 roku stanowiła 89 proc. sprzedaży ogółem, wobec 90,6 proc. rok wcześniej. Wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zwiększyła się o 14,3 proc., zaś jej udział w przychodach ogółem wyniósł 11 proc.

W I półroczu 2018 r. wydatki inwestycyjne Dębicy. wyniosły 32,4 mln zł, przeznaczono głównie na dalszą modernizację procesu produkcji. - Potencjał rynkowy, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, był w II kwartale br. wyższy we wszystkich segmentach w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Szczególnie korzystnie zachowywał się rynek opon do samochodów ciężarowych, który w II kwartale w Polsce wzrósł o 19,8 proc. i notował dwucyfrowe wzrosty również na innych rynkach europejskich. Na rynkowe wskaźniki sprzedaży w całym półroczu wpływ miał słabszy wynik I kwartału, który był efektem wysokiej bazy rok wcześniej. Wykorzystując poprawę warunków rynkowych II kwartału, zwiększyliśmy o 14,3 proc. sprzedaż do podmiotów niepowiązanych w ujęciu półrocznym - podsumował Leszek Szafran, prezes Dębicy.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji akcje Dębicy kosztowały 132,5 zł, co oznacza zwyżkę o 0,4 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA