REKLAMA
REKLAMA

Banki

Bankowi faworyci Vestor DM

Getin Noble otrzymał rekomendację „kupuj”, ale uznano to za ryzykowny pomysł inwestycyjny. Wyróżniono też parę innych banków z GPW.
Foto: Adobestock

Choć bankom z GPW w tym roku w większości udaje się realizować prognozy, to ich notowania spadły. Indeks WIG-banki obniżył się od początku roku o 10 proc., ale – jak wskazują analitycy Vestor DM – to skutek pogorszenia nastrojów na globalnym rynku akcji w połączeniu z obawami o gorszą sytuację makroekonomiczną, słabą sytuacją rynków kapitałowych i rosnące odpisy.

Wciąż dobre otoczenie

Jednak zdaniem analityków wzrost PKB w przyszłym roku, mimo że już nie tak duży, nadal będzie dobry, a stopa bezrobocia pozostanie na historycznie niskich poziomach, poprawiają się perspektywy dywidendowe a ryzyko związane z kredytami frankowymi zmalało.

W przyszłym roku wzrost zysku na akcję banków będzie wolniejszy, ale wciąż dobry – prognozują analitycy Vestor DM w najnowszym raporcie poświęconym branży. Oczekują, że w przyszłym roku łączny zysk netto (skorygowany o zdarzenia jednorazowe) dziewięciu analizowanych przez nich banków wzrośnie o 13 proc. w porównaniu do 18 proc. oczekiwanych w tym roku.

Wzrost zysków zdaniem Vestor DM będzie napędzany rosnącym wynikiem odsetkowym, którego tempo ma przyśpieszyć do 10 proc. z 8 proc. (co wydaje się optymistycznym założeniem, bo musi zakładać poprawę marży odsetkowej, o co jest już trudno, albo jeszcze większe przyśpieszenie akcji kredytowej). Kredyty netto mają rosnąć o 6 proc. a depozyty o 5 proc. (do tej pory to oszczędności klientów w ostatnich latach rosły szybciej).

Oczekiwany jest wzrost wyniku z opłat i prowizji o 5 proc. wobec oczekiwanych 3 proc. w tym roku (to jednak dość optymistyczne założenie biorąc pod uwagę spadek tej linii dochodowej w tym roku spowodowany głównie słabością rynków kapitałowych i sprzedaży produktów inwestycyjnych). Zysk z działalności handlowej i pozostałe dochody mają urosnąć o 8 proc. w porównaniu z 5-proc. spadkiem w tym).

Jednak większe przychody będą częściowo zneutralizowane większymi kosztami (wzrost o 6 proc. w porównaniu do 4 proc. w tym roku) oraz odpisami kredytowymi (oczekują zwiększenia o 8 proc. wobec spadku o 5 proc. w tym roku).

Dyskonto to średniej

Wyceny zdaniem analityków są bardziej atrakcyjne po tym jak WIG-banki spadł od początku tego roku o 10 proc. Indeks WIG-banki notowany jest na rocznej prognozie na poziomie 12,2, czyli z dyskontem w wysokości 9 proc., 13 proc. i 11 proc. odpowiednio do rocznej, pięcioletniej i dziesięcioletniej średniej. W przypadku wskaźnika C/WK jest to 1,20, czyli z dyskontem w wysokości 7 proc., 15 proc. i 22 proc. „Biorąc pod uwagę poprawę wskaźnika rentowności ROE (do 10,1 proc. z 9,3 proc. w tym roku), niezły wzrost zysków na akcję i poprawiającą się perspektywę wypłaty dywidend, wyceny wyglądają na zachęcające" – czytamy w raporcie.

Które banki faworytami?

Mianem „top pick" określili Pekao, dla którego nadal utrzymują rekomendację „kupuj" (cena docelowa 139 zł, 28-proc. potencjał wzrostu wobec obecnego kursu). Pod względem wycen wyróżniają też Aliora („kupuj", cena docelowa 70 zł, 27-proc. potencjał) i Getin Noble Bank („kupuj", cena docelowa 0,76 zł, aż 145 proc. potencjału, ale uwaga - określono tę inwestycję jako wysoko ryzykowną). W dalszej kolejności wymieniają z rekomendacjami „akumuluj": PKO BP (cena docelowa 45 zł, 11 proc.), Santander Bank Polska (cena docelowa 395 zł, 12 proc.), ING Bank Śląski (cena docelowa 197 zł, 9 proc.). Neutralną rekomendację mają wobec Millennium (cena docelowa 9,7 zł, 7 proc.),Handlowego (cena docelowa 75,6 zł, 8 proc.) i mBanku (cena docelowa 440 zł, 3 proc.). Głównym ryzykiem dla prognoz jest spowolnienie gospodarcze głębsze niż obecnie oczekiwane w połączeniu z rosnącym bezrobociem i słabą sytuacją na rynkach kapitałowych.

Ten tekst jest skrótem rekomendacji Vestor DM. Po raz pierwszy raport opublikowano 10 grudnia, o godzinie 07:45. W załączniku znajduje się jego skrót i disclaimer. Autorem raportu jest Michał Fidelus, analityk Vestor DM.

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA