Banki

Rating Millennium bez zmian

Agencja ratingowa Moody’s po ostatnim przeglądzie, który odbył się 25 sierpnia, pozostawiła ratingi Banku Millennium bez zmian. Perspektywa pozostała stabilna.
Foto: materiały prasowe

Długoterminowy rating depozytów pozostał na poziomie Baa1 (krótkoterminowy Prime-2), indywidualny BCA na poziomie baa3 a ryzyko kontrahenta na A3/Prime-2.

W swoim raporcie Moody's napisał m.in., że „Bank Millennium odznacza się dobrymi fundamentami finansowymi, z mocnymi parametrami finansowymi w obszarach kapitałowym oraz ryzyka, nawet pomimo obniżonej ostatnio dochodowości, która jest efektem zawiązania znacznych rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi oraz rezerw tworzonych w oczekiwaniu na potencjalne straty w związku w pandemią koronawirusa".

Bank ten, podobnie jak cały sektor, zanotował spore pogorszenie wyników ze względu na niższe stopy procentowe i zwiększone rezerwy na pandemię. Skonsolidowany zysk netto Banku Millennium w pierwszym półroczu 2020 roku spadł o 79 proc. do 77,7 mln zł. Zysk obciążyły też rosnące rezerwy na hipoteki frankowe ze względu na ryzyko prawne. Mimo tego sytuacja kapitałowa grupy jest nadal bardzo dobra, ma nadal duże nadwyżki w tym zakresie ponad wymagane minima. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec czerwca wynosił 19,9 proc. oraz 20 proc. odpowiednio na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, podczas gdy współczynnik Tier 1 wynosił odpowiednio 16,8 proc. oraz 17 proc.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.