REKLAMA
REKLAMA

Banki

Bezgotówkowa fuzja w Polsce

Od września połączą swoje siły dwa duże programy promujące rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce.
Foto: Fotolia

Polska Bezgotówkowa, jak dotąd największy program wspierający rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce, zostanie rozszerzony i włączy się w inicjatywę upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej (prowadzoną dotąd przez Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz partnerem społecznym - Fundacją KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium). Efektem zapoczątkowanego w kwietniu 2017 r. programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej jest przystąpienie do niego 1600 urzędów. Program okazał się sukcesem, a tempo jego wdrażania jest szybsze niż pierwotnie zakładano. Jeszcze w 2017 roku zaledwie 10 proc. urzędów akceptowało płatności bezgotówkowe. Dziś taką możliwość oferuje już ponad 60 proc. z nich. Od momentu uruchomienia Programu Polacy zrealizowali w urzędach przeszło 800 tys. transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości ponad 104 mln zł.

Terminale zamontowano też w radiowozach policyjnych (dostarczył je i obsługuje eService). Aktualnie jest zainstalowanych w nich 2 000 terminali POS, które ułatwiają ukaranym kierowcom opłacanie mandatów za wykroczenia drogowe. W każdym radiowozie patrolu drogowego policji mogą od razu dokonać płatności kartą lub Blikiem.

Z kolei Fundacja Polska Bezgotówkowa, czyli wspólna inicjatywa banków, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych, została utworzona rok temu w celu promowania płatności bezgotówkowych wśród przedsiębiorców. W ramach uruchomionego przez Fundację Programu Polska Bezgotówkowa do przedsiębiorców trafiło już blisko 60 tys. terminali płatniczych.

Od początku września Program Polska Bezgotówkowa zostanie rozszerzony między innymi o podmioty sektora publicznego i obejmie również urzędy uczestniczące w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Proces migracji urzędów Programu Polska Bezgotówkowa rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 marca 2019 r. Istotną korzyścią dla urzędów wynikającą z tej zmiany będzie wydłużenie do 31 sierpnia 2021 roku okresu, w którym urzędy będą mogły akceptować płatności bezgotówkowe bez ponoszenia kosztów terminali POS i obsługi transakcji, a także możliwość zainstalowania terminali płatniczych w każdym punkcie kasowym urzędu. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie będą ponosić również klienci urzędów. Urzędy i ich klienci, poza Programem Polska Bezgotówkowa, nadal będą mogli korzystać z oferowanej przez KIR usługi WebPOS Paybynet, umożliwiającej akceptację płatności bezgotówkowych z użyciem bankowych aplikacji mobilnych, która będzie świadczona bezpłatnie.

- W związku z dużym sukcesem Programu Polska Bezgotówkowa, który dotychczas skierowany był wyłącznie do przedsiębiorców, zdecydowaliśmy o znaczącym rozszerzeniu formuły Programu. Włączenie się Fundacji Polska Bezgotówkowa w inicjatywę prowadzoną przez KIR i MPiT zaowocuje jeszcze szybszym rozwojem płatności bezgotówkowych w Polsce. Naszym celem jest bowiem to, aby można było płacić bezgotówkowo w każdym punkcie przyjmującym płatności bez względu na to, czy prowadzony jest przez podmiot sektora prywatnego czy publicznego – mówi dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA